Ordbok - inkasso

 • Acceptance

  Aksept - skriftlig aksept av en veksel mot utlevering av dokumenter på D/A-betingelser (se nedenfor)
 • Aksept av veksel

  En veksel aksepteres ved å påføre vekselens forside firmanavn og underskrift(er) og, hvis forfallsdatoen ikke fremgår av vekselen, tilføye teksten "accepted to mature on (forfallsdato)"
 • Air Waybill (AWB)

  Flyfraktbrev

 • At sight

  Betaling ved presentasjon av dokumenter (ingen kredittid) - D/P-betingelser (se nedenfor)
 • Aval

  Aval - bankens garantipåtegning for betaling av en akseptert veksel
 • Beneficiary

  Benefisiant - mottakeren av betalingen
 • Bill of Exchange

  Tratte eller veksel - kalles også draft
 • Bill of Lading

  Konnossement - fraktbrev som brukes ved forsendelser med skip
 • Cash against Documents (CAD)

  Dokumenter mot betaling - annen betegnelse for internasjonal inkasso inkasso
 • Clean collection

  Det sendes kun en veksel til inkasso. Se Financial Documents nedenfor nedenfor
 • CMR Waybill

  Fraktbrev for biltransport
 • Collecting bank

  Banken som dokumentene presenteres for
 • Collection order

  Selgerens instruksjon til en bank om å sende dokumenter til inkasso
 • Commercial documents

  Kommersielle dokumenter - dokumenter som omhandler varer eller tjenester
 • Consignee

  Mottakeren av varen
 • Consignor

  Avsenderen av varen
 • Direct collection

  Brukes av eksportører som sender dokumenter og instruksjonsbrev direkte til den utenlandske banken
 • Dishonour

  Manglende betaling / manglende aksept av veksel
 • Documents against acceptance (D/A)

  Inkassoinstruksjon som angir at dokumenter kan utleveres til kjøperen mot betaling
 • Draft

  Tratte eller veksel - kalles også Bill of Exchange
 • Drawee

  Personen eller selskapet som skal betale inkassobeløpet
 • Drawer

  Personen eller selskapet som skal motta inkassobeløpet
 • Due date

  Forfallsdato
 • Financial documents

  Finansielle dokumenter - veksler som sendes til betaling uten at det vedlegges andre dokumenter
 • For account of

  For regning
 • Maturity

  Forfallsdato
 • Multimodal transport document

  Fraktdokument som omfatter minst to forskjellige transportformer transportformer
 • Past due

  Akseptert veksel med overskredet forfallsdato
 • Presenting Bank

  Banken som presenterer en importveksel eller dokumenter til betaling eller aksept overfor importøren
 • Principal

  Oppdragsgiver
 • Promissory Letter

  Skriftlig erklæring om å betale et gitt beløp på en gitt dato
 • Promissory Note

  Egenveksel
 • Protest

  Protest - en dommers påtegning på baksiden av en veksel om at vekselen ikke er betalt/akseptert
 • Remitting Bank

  Banken som sender inkassodokumentene på vegne av eksportøren
 • Tenor

  Periode for utsatt betaling gitt av eksportøren
 • URC 522

  De internasjonale inkassoreglene: Uniform Rules for Collections, ICC Publication No. 522
 • Waive

  Fraskrive seg rettigheter, f.eks. om kjøperen kan unngå å betale omkostninger eller renter ved inkasso
 • Written undertaking

  Skriftlig erklæring om å betale et gitt beløp på en gitt datoSkriftlig erklæring om å betale et gitt beløp på en gitt dato

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.