Mastercard Business Debit

Mastercard Business Debit er et internasjonalt firmakort som kan brukes til betalinger og til å heve kontanter i Norge og utlandet. Kortet er knyttet til din bedriftskonto.

Mastercard Business
  • Internasjonalt debetkort
  • Betal for firmakjøp, og hev kontanter
  • Kortholderen kan ikke overskride det disponible beløpet

Kontakt oss om Mastercard Business Debit
– eller ring oss på 987 06030.

Mastercard Business Debit er et internasjonalt firmakort som kan brukes til betalinger og til å heve kontanter i Norge og utlandet. Kortet er knyttet til din bedriftskonto og brukes til betalinger på vegne av din bedrift. 

Du kan bruke kortet på nettet og i mer enn 39 millioner butikker, hoteller, restauranter, bensinstasjoner og reisebyrå verden over – overalt hvor du ser Mastercard-logoen.

Kortholderne kan normalt ikke bruke mer enn disponibelt beløp på den tilknyttede kontoen. Du har full kontroll over forbruket, da kortholderen ikke gis annen fullmakt til konto enn via bruk av kortet.

Vilkår
Mastercard Business Debit

Sammenlign dine fordeler

Mastercard Business Debit
Forsikring og loungeadgang Nej
Årsgebyr (Firmaheftende) 275 kr
Årsgebyr (Privatheftende) N/A
Etableringsgebyr 0 kr
Kreditmaksimum Ikke inkuldert
Kontantuttak Ja
Hvem dekkes av reiseforsikringen Ikke inkludert
Avbestillingsforsikring Ikke inkludert
Reiseulykke Ikke inkludert
Reisesyke og hjemtransport Ikke inkludert
Forsinkelse av reisearrangørens Transportmiddel Ikke inkludert
Forsinket reisegods (4 timer) Ikke inkludert
Reisegods Ikke inkludert
Reiseavbrudd Ikke inkludert
Remplassering Ikke inkuldert
Ansvar Ikke inkludert
Overfall Ikke inkludert
Nødkort/nødkontanter Ikke inkuldert
Rettshjelp Ikke inkludert
Rabatt på billeie Ikke inkludert
Adgang Flyplass Lounge Ikke inkludert
Forsikring og loungeadgang Nej
Årsgebyr (Firmaheftende) 275 kr
Årsgebyr (Privatheftende) N/A
Etableringsgebyr 0 kr
Kreditmaksimum Ikke inkuldert
Kontantuttak Ja
Hvem dekkes av reiseforsikringen Ikke inkludert
Avbestillingsforsikring Ikke inkludert
Reiseulykke Ikke inkludert
Reisesyke og hjemtransport Ikke inkludert
Forsinkelse av reisearrangørens Transportmiddel Ikke inkludert
Forsinket reisegods (4 timer) Ikke inkludert
Reisegods Ikke inkludert
Reiseavbrudd Ikke inkludert
Remplassering Ikke inkuldert
Ansvar Ikke inkludert
Overfall Ikke inkludert
Nødkort/nødkontanter Ikke inkuldert
Rettshjelp Ikke inkludert
Rabatt på billeie Ikke inkludert
Adgang Flyplass Lounge Ikke inkludert

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.