Mastercard Corporate Classic

Mastercard Corporate Classic er det foretrukne kort når du har arbeidsrelaterte reiseutgifter og behov for et sterkt internajonalt betalingskort.


  • Internasjonalt kredittkort som kan brukes over 39 mill. steder
  • Velegnet til arbeidsrelaterte reiseutgifter
  • Månedlig faktura med valgfri fakturadato


Bestill Skriv til oss
– eller ring oss på 987 06030.

Mastercard Corporate Classic kan benyttes som bedriftens innkjøpskort og passer for ansatte med liten reisevirksomhet og som ikke har behov for forsikring.  Kortet kan benyttes til alle typer arbeidsrelaterte utgifter og er et anerkjent internasjonalt betalingskort. Du kan bruke ditt Mastercard Corporate Classic hos mer enn 39 millioner brukersteder i verden, og med Mastercard SecureCode er du sikret ved handel på nettet.

Mastercard Corporate Classic

Sammenlign dine fordeler

Mastercard Corporate Classic
Forsikring og loungeadgang Nej
Årsgebyr (Firmaheftende) 295 kr
Årsgebyr (Privatheftende) 545 kr
Etableringsgebyr 0 kr
Kreditmaksimum Kr 30.000
Kontantuttak Ja
Hvem dekkes av reiseforsikringen Ikke inkludert
Avbestillingsforsikring Ikke inkludert
Reiseulykke Ikke inkludert
Reisesyke og hjemtransport Ikke inkludert
Forsinkelse av reisearrangørens Transportmiddel Ikke inkludert
Forsinket reisegods (4 timer) Ikke inkludert
Reisegods Ikke inkludert
Reiseavbrudd Ikke inkludert
Remplassering Ikke inkludert
Ansvar Ikke inkludert
Overfall Ikke inkludert
Nødkontanter Ja
Rettshjelp Ikke inkludert
Rabatt på billeie Ikke inkludert
Adgang Flyplass Lounge Ikke inkludert
Forsikring og loungeadgang Nej
Årsgebyr (Firmaheftende) 295 kr
Årsgebyr (Privatheftende) 545 kr
Etableringsgebyr 0 kr
Kreditmaksimum Kr 30.000
Kontantuttak Ja
Hvem dekkes av reiseforsikringen Ikke inkludert
Avbestillingsforsikring Ikke inkludert
Reiseulykke Ikke inkludert
Reisesyke og hjemtransport Ikke inkludert
Forsinkelse av reisearrangørens Transportmiddel Ikke inkludert
Forsinket reisegods (4 timer) Ikke inkludert
Reisegods Ikke inkludert
Reiseavbrudd Ikke inkludert
Remplassering Ikke inkludert
Ansvar Ikke inkludert
Overfall Ikke inkludert
Nødkontanter Ja
Rettshjelp Ikke inkludert
Rabatt på billeie Ikke inkludert
Adgang Flyplass Lounge Ikke inkludert


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.