Ved leie av bolig krever ofte utleier et depositum. Et depositum er en økonomisk sikkerhet som leietaker gir utleieren, ved å sette et pengebeløp på en konto som ingen fritt kan disponere. Det er ulovlig for utleieren å motta depositumet kontant, eller sette det på sin egen konto.

Leietaker skal få penger tilbake ved endt leieforhold dersom han ikke misligholder leieavtalen.

Opprette depositumskonto

 1. Leietaker må være legitimert hos oss.
 2. Utleier eller leietaker bestiller depositumskonto og legger ved signert leiekontrakt.
   Kontrakten må inneholde følgende:
  • Utleiers- og leietakers navn og kontaktinfo
  • Eiendommens adresse
  • Husleiekonto
  • Depositumsbeløp
  • Signaturer fra begge parter
 3. Leietaker innbetaler avtalt depositumsbeløp inn på depositumskonto

Bestill depositumskonto