Trade Finance

Handel med utlandet: Slik begrenser du risikoen

Remburser, internasjonale garantier og dokumentinkasso (CAD)

Det er relativt sikkert å handle med land i den vestlige verden. Men det kan finnes en økt økonomisk risiko ved å eksportere og importere. Du er lenger unna kunder og leverandører – både fysisk, juridisk og kulturelt. Og handler du med politisk og økonomisk ustabile land, er det i alle tilfeller klokt å sikre seg ekstra.

Danske Bank tilbyr en rekke muligheter for å begrense land-, leverandør- og kunderisiko. Det kalles Trade Finance og omfatter remburser, internasjonale garantier og dokumentinkasso. Du kan trygt søke råd og veiledning hos våre Trade Finance-rådgivere. De fikk i 2019 – for niende år på rad – utmerkelsen ”Norges og Nordens beste innenfor Trade Finance” av analyseinstituttet TNS SIFO Prospera.


Danske Bank tilbyr forskjellige betalingsformer og sikringsinstrumenter:

 • Remburser. Det sikreste betalingsinstrumentet, ettersom importørens bank forplikter seg til å betale leverandøren. 

 • Internasjonale garantier. Sikringsinstrument der du/din kunde oppnår erstatning i tilfelle kontraktsbrudd.

 • Dokumentinkasso. Et betalingsinstrument som gir sikkerhet for enten betaling eller fortsatt råderett over varen. Dette er imidlertid ikke like sikkert som ved remburs. 
Med District kan du behandle remburser, dokumentinkasso og garantier elektronisk. 

Fakta om Trade Finance

 • Remburs – den beste sikkerheten for betaling

  Når din bedrift eksporterer varer og benytter remburs som betalingsform, forplikter importørens bank seg til å betale din bedrift når betingelsene i rembursen er oppfylt.

  Vi anbefaler remburs hvis du er usikker på kunden, eller ved eksport til land sør for Alpene og øst for Baltikum, dvs. gjerne land i Midtøsten, Asia, Afrika og Sør-Amerika.

  I tillegg til sikkerhet for betaling kan rembursen også brukes til å skaffe bedriften likviditet. 

  Også for importører er remburs normalt en bedre løsning enn å måtte betale på forskudd.

 • Remburstyper – hvordan gjøres det i praksis?

  Det finnes prinsipielt to hovedtyper remburser: Bekreftet og ubekreftet. Ved bekreftet remburs forplikter selgers bank seg på lik linje som importørens bank til å betale hvis selger oppfyller betingelsene i rembursen. Ved ubekreftet remburs har selgers bank ingen betalingsforpliktelse før den har mottatt betaling fra banken i utlandet som har utstedt rembursen. 

  Danske Bank kan gi deg råd om valg av remburs, og vi tilbyr også å gi dine medarbeidere opplæring på dette området. Modulen Garantier og Trade Finance i District kan brukes til å håndtere remburser.
 • Internasjonale garantier – erstatning i tilfelle kontraktsbrudd

  En internasjonal garanti er et praktisk redskap som sikrer deg/din kunde erstatning i tilfelle kontraktsbrudd.

  Våre Trade Finance-rådgivere har daglig kontakt med banker over hele verden og mange års erfaring med å behandle garantiforretninger. Med vårt globale nett av korrespondentbanker kan vi håndtere internasjonale garantier mot stort sett alle land.

  Helt generelt må du ta stilling til betingelsene for betaling av et eventuelt krav under garantien. Skal garantien utbetales mot en enkel erklæring om mislighold, eller skal banken avvente et forlik mellom partene eller en rettslig avgjørelse?

 • Typer av internasjonale garantier

  Det finnes forskjellige garantityper, og det kan inngå flere typer garantier i en kontrakt:

  • Anbudsgaranti (Bid Bond/Tender Bond) brukes ved internasjonale anbudsinnbydelser og sikrer erstatning hvis anbudsgiver ikke overholder anbudsforpliktelsene. 
  • Forskuddsgaranti (Advance Payment Bond) brukes primært ved kontrakter på store kapitalvarer der kunden betaler en del av kjøpesummen som forskudd. Sikrer at forskuddet tilbakebetales i tilfelle av mislighold.
  •  Kontraktsgaranti (Performance Bond) sikrer erstatning i de tilfeller en eksportør ikke oppfyller sine forpliktelser ved levering.
  • Tilbakeholdelsesgaranti (Retention Bond) sikrer tilbakebetaling av en utbetalt restrate hvis de kontraktmessige forpliktelsene ikke blir overholdt.
  • Betalingsgaranti (Payment Guarantee) sikrer erstatning dersom din kunde ikke betaler i henhold til avtale. 
 • Dokumentinkasso

  Dokumentinkasso (CAD) er en sikker og hurtig betalingsform som benyttes i internasjonal handel. Instrumentet gir sikkerhet for enten betaling eller fortsatt råderett over varen. 

  Ved Dokumentinkasso er det handelsdokumentene som utleveres mot betaling, f.eks. transportdokumenter, fakturaer og sertifikater. Sikkerheten består i at dokumentene ikke utleveres før importøren har betalt, eller før det foreligger en akspet av veksel for fremtidig betaling. Varene holdes hos transportøren inntil originale transportdokumenter blir presentert.

  Til forskjell fra remburs har bankene ingen selvstendig betalingsforpliktelse ved Dokumentinkasso.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.