Bankgarantier

Garantier benyttes både i Norge og internasjonalt, ettersom handel kan være forbundet med usikkerhet.

En bankgaranti er et instrument som forretningspartene kan bruke for å sikre sine forpliktelser.

Garantier stilles av banken på vegne av sin kunde i favør av en tredjepart. De utstedes som en skriftlig erklæring om erstatning opp til et bestemt beløp. 

En bankgaranti er derfor et enkelt og praktisk sikringsinstrument som kan benyttes i hele salgs- og gjennomføringsprosessen, og sikrer erstatning i tilfelle kontraktsbrudd.

 

Garantityper

 • Anbud/ Tender guarantee eller Bid Bond

  Sikrer kjøper en finansiell erstatning hvis selgeren misligholder sine forpliktelser som tilbudsgiver under et anbud.
 • Betalingsgaranti/ Payment guarantee 

  Sikrer selgeren betaling hvis kjøperen ikke overholder sine betalingsforpliktelser.

  Denne typen kan benyttes for å sikre betaling av husleie, skattetrekk, faktura og liknende transaksjoner.

 • Forskuddsgaranti/ Advance payment guarantee

  Sikrer kjøper tilbakebetaling av et avtalt forskudd hvis selgeren ikke overholder sine kontratsforpliktelser.
 • Kontraktsgaranti/ Preformance guarantee

  Sikrer kjøper en erstatning hvis selger ikke oppfyller sine kontraktuelle-/leveranseforpliktelser.

  Denne typen omfatter for eks. entreprenørgaranti underlagt NS / Bustadoppføringslova.

 • Lånegarantier/ Loan guarantee

  Stilles som sikkerhet for et lån i annen finansinstitusjon.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.