En bankgaranti er et instrument som forretningspartene kan bruke for å sikre sine forpliktelser.

Garantier stilles av banken på vegne av sin kunde i favør av en tredjepart. De utstedes som en skriftlig erklæring om erstatning opp til et bestemt beløp. 

En bankgaranti er derfor et enkelt og praktisk sikringsinstrument som kan benyttes i hele salgs- og gjennomføringsprosessen, og sikrer erstatning i tilfelle kontraktsbrudd.