Rentesikring

Hvis din bedrift har gjeld eller andre kreditter vil rentesvingninger påvirke den underliggende økonomien. Vi kan hjelpe med å skape en oversikt over renterisikoen, samt gi deg anbefalinger og løsninger som gjør deg i stand til å styre risikoen.

Kontakt oss

Bedriftens fordeler med rentesikring

Større forutsigbarhet

Endringer i renten kan få konsekvenser for belånte bedrifter. Bedrifter som benytter seg av rentesikring kan sørge for å få mer forutsigbare kontantstrømmer.

Redusere rente- og finansieringskostnader

Våre spesialister hjelper deg med å analysere effektene av rentebevegelsers påvirkning av resultat, balanse og kontantstrømmer. 

Forventinger om stigende eller fallende rente

Svingninger i rentemarkedet kan lede til uforutsette tap. Med rentesikring har du muligheter for å utnytte forventninger om stigende eller fallende rente.

Hva kan vi hjelpe din bedrift med?

  • Vi kan kartlegge den samlede riskoen på bedriftens gjeld og gi deg konkrete forslag til låning, lånestruktur og risikostyring. Her tar vi blant annet høyde for eventuelle rentesvingninger og de påfølgende konsekvenser det kan har for din bedrifts kapitalflyt og egenkapital.
  • Hvis bedriften har flytende rente på gjelden kan vi omgjøre avtalen til fastrente eller vice versa. Vi kan også tilby rentetak på gjelden. Vi kan skreddersy løsninger som passer risikoprofilen til din bedrift.

Hvis du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg, er du velkommen til å kontakte oss på 06030@danskebank.no eller tlf 987 06030.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.