Hvis din bedrift har gjeld eller andre kreditter vil rentesvingninger påvirke den underliggende økonomien i selskapet. Vi kan hjelpe med å skape en oversikt over renterisikoen og gi deg anbefalinger og løsninger som gjør deg i stand til å styre risikoen.

Vi kan kartlegge den samlede riskoen på bedriftens gjeld og gi deg konkrete forslag til låning, lånestruktur og risikostyring. Her tar vi blant annet høyde for eventuelle rentesvingninger og de påfølgende konsekvenser det kan har for din bedrifts kapitalflyt og egenkapital.

Hvis bedriften har flytende rente på gjelden kan vi omgjøre avtalen til fastrente eller vice versa. Vi kan også tilby rentetak på gjelden. Vi kan skreddersy løsninger som passer risikoprofilen til din bedrift.

Hvis du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg, er du velkommen til å kontakte oss på 06030@danskebank.no eller tlf 987 06030.