Artikkel skrevet av Lone Sjursen Kleveland

Hvordan bedrifter skal forholde seg til en svak norsk krone i urolige tider 

I en tid med økonomisk og global usikkerhet, kan en svak norsk krone ha en betydelig innvirkning på bedrifters resultat. For både importører og eksportører, er det essensielt å utvikle en robust valutastrategi for å navigere i disse urolige tider. 

Lone  Sjursen Kleveland | Leder for valutadesken SMB

I en tid med økonomisk og global usikkerhet, kan en svak norsk krone ha en betydelig innvirkning på bedrifters resultat. For både importører og eksportører, er det essensielt å utvikle en robust valutastrategi for å navigere i disse urolige tider. 

Artikkelen er skrevet av

Lone Sjursen Kleveland
Leder for valutadesken SMB i Danske Bank

Les mer om Norges beste valutateam

"En svak krone kan sette norske bedrifter under betydelig finansielt press, spesielt de som er avhengige av import. Det er derfor avgjørende for bedrifter å forstå hvordan de skal håndtere og posisjonere seg i et marked som endrer seg mye."

- Lone Sjursen Kleveland

Her er fem tips for å håndtere eksponering mot valuta:

  1. Forstå eksponeringen din: Bedrifter må forstå sin valutaeksponering. Dette inkluderer å vurdere hvordan valutasvingninger påvirker både inntekter og kostnader.
  2. Forstå risikofaktorene: Det er ofte ikke bare valutakursen som påvirker valutaeksponeringen til et selskap. Avdekk derfor alle risikofaktorer tilknyttet bedriftens kontantstrøm.
  3. Iverksett en robust valutastrategi: En god valutastrategi kan hjelpe bedrifter å håndtere svingninger og usikkerhet. Dette kan inkludere bruk av finansielle instrumenter som valutaopsjoner eller valutaterminer, for å låse inn fremtidige valutakurser og redusere risikoen for uforutsette valutasvingninger.
  4. Forstå markedstrendene: Hold deg oppdatert på globale økonomiske trender, og forstå hvilke faktorer som påvirker valutakursen. 
  5. Planlegg for usikkerhet: Bedrifter bør ha en plan for hvordan de skal håndtere usikkerhet og potensiell volatilitet i valutamarkedet.
"Med en robust valutastrategi, kan bedrifter ikke bare overleve, men også trives i disse urolige tider. Det er viktig å være proaktiv, snarere enn reaktiv, når det kommer til valutarisiko."

En svak krone i et urolig verdensbilde kan virke skremmende, men ved å følge disse tipsene, kan bedrifter posisjonere seg for å håndtere potensielle utfordringer på en effektiv måte. Hver bedrift er unik, og det er viktig å tilpasse strategiene til bedriftens spesifikke behov og situasjon.

Husk, en robust valutastrategi er ikke bare en forsikring mot usikkerhet, men også en mulighet til å skape konkurransefortrinn og vekst i urolige tider.

Ønsker du å ta grep og bygge en robust valutastrategi for din bedrift?

Sammen med mine norske og nordiske kolleger kan vi bistå med å kartlegge din valutaeksponering, utforme en skreddersydd strategi, og gi deg råd om hvordan du best kan navigere i et urolig valutamarked. Ta kontakt med for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe din bedrift til å trives i disse urolige tider.

Les mer om Danske Bank sin valutamegling

 

Bli kontaktet

Les også


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.