Hvordan jobber vi med ansvarlige investeringer?

Som en stor aktør, både i Norge og på tvers av Norden, har vi stor påvirkning gjennom våre investeringer. Gjennom å innlemme ansvarlighet i våre investeringsprosesser, aktivt eierskap og ekskludere selskaper som ikke lever opp til våre forventninger ønsker vi å påvirke bedriftene i riktig retning når det kommer til grønn omstilling, og å få ned klimautslipp.

Gjennom vår klimahandlingsplan har vi satt oss mange ulike mål for hvordan vi kan påvirke og være pådriver for en mer bærekraftig retning. Blant annet gjennom:

 • Vi skal gå i dialog med de 100 største selskapene målt ved utslipp
 • Vi skal kutte fra karbonintensiteten med 50% frem mot 2030
 • Vi skal få våre porteføljer på linje med 1,5 graders målet

Climate Action Plan
Climate Action Plan Progress Report

Ansvarlige investeringer

 • Omstillingen til netto null

  Hvordan jobber vi i Danske Invest med omstillingen til netto null? Vi har lansert et nytt rammeverk hvor vi ser på hvordan fossile energiselskaper fremover må ha en strategi som er forenlig med Parisavtalen, eller være på vei dit.

  I denne videoen går Thomas Jakobsen Fladby gjennom bakgrunnen for endringen, hvordan vi vurderer selskapene, og hvilke konsekvenser dette har for våre investeringer.

  e3902b0f-8863-462c-b2e3-2a071e358f25
 • Bærekraftige investeringer

  I denne gjennomgangen ser vi på hvordan Danske Invest jobber med å identifisere bærekraftige investeringer. Konseptet bærekraftige investeringer er en viktig del av EU sin handlingsplan for bærekraftig finans. Dette også noe som vi som kapitalforvalter må rapportere på.

  313fe5df-c346-415d-8b94-7f40e5b5e56b
 • Danske Banks klima og miljøforpliktelser

  Få en kort innføring i Danske Banks klima og miljøforpliktelser. Vårt mål er å skape verdier for våre kunder og samtidig utvikle ansvarlige forvaltningsprodukter som kan understøtte den grønne overgangen og skape en bedre fremtid.

  Det er helt tydelig for oss at det å være en stor kapitalforvalter også bidrar til at vi har et stort ansvar.

  eec7a950-9d40-4559-b635-6622d6b61169
 • Natur og mangfold eksklusjoner

  Hvordan benytter Danske Invest eksklusjoner for selskaper som ikke lever opp til krav når det kommer til beskyttelse av natur og biologisk mangfold.

  I denne videoen går vi igjennom noen eksempel på aktiviteter hvor vi har ekskludert selskaper som bryter med våre retningslinjer.

  cb7d6cb6-6d48-4395-8cc1-55d5b42a3be4

Thomas Jacobsen Fladby

Chief ESG Specialist

"Ansvarlige investeringer er en essensiell del i vårt arbeid for å skape avkastning for våre kunder."

Podcastepisode - Er vi avhengige av Kina?

60-90 % av verdikjedene forbundet med sol- og vindkraft styres av Kina. Betyr dette at vi er avhengige av dem for å kunne gjennomføre det grønne skiftet? Vi har med oss bærekraftsekspert Daniel Brenden i Bænkers-studio.


Hør episoden av Danske Bænkers her

Hvordan jobber en av Norges fremste aksjeforvaltere?

Forvalter Lars Erik Moen startet sin karriere på meglerbordet i 1987, og har siden hatt et variert utvalg av roller innen bank og finans. De siste 20 årene har han jobbet som aksjeforvalter i Danske Bank. Bli bedre kjent med Lars Erik Moen og få innblikk i hans arbeidshverdag som fondsforvalter og leder for det nordiske forvalterteamet.

Bli kjent med Lars Erik Moen

Webinar: Ansvarlige investeringer

- Hvilke dilemmaer møter vi?

Agenda:

 • Hvorfor er vi opptatt av ansvarlige investeringer? Og hvilken betydning har det?
 • Hvilke dilemmaer møter man på veien når man investerer bærekraftig?
 • Hva er transisjonsfinansiering? Og hvordan finansierer man den grønne omstillingen?
 • Hvilken data og hvilke metoder bør brukes for å måle bærekraft?
 • Hvor langt bak i verdikjeden skal man gå for å se om det er et bærekraftig selskap eller ikke?
 • Hvordan oppnår man avkastning når man investerer bærekraftig?
bc9df18b-9825-4ac0-9df0-63ed478e8206

Foredragsholdere og bidragsytere

Thomas Jacobsen Fladby

Chief ESG Specialist

Thomas har vært i Danske Bank siden 2008, og har gjennom sine år i Danske Bank hatt flere ulike roller. Thomas er nå en del av Responsible Investments og har et særlig ansvar rundt rapportering, regulatoriske endringer og bankens ESG Data Platform.

Han har sin bachelor fra et universitet i Monaco, hvor han også sammen med andre studenter etablerte Next Generation Entrepreneur Forum. Forumet har som mål å inspirere unge studenter til å bli gründere.  

Erik Eliasson

Head of Responsible Investment

Erik startet i Danske Bank i 2015 og har hatt flere ulike posisjoner i banken. Han har blant annet vært styremedlem i Danske Capital AB. Erik har lang erfaring innenfor bærekraft vært en del av Responsible Investment siden 2018 og har vært Head of Responsible Investment siden 2020. Erik sitter også i styret til Sustainable Finance Lab Sweden.

Han har økonomiutdanning fra både Umeå og Uppsala University i Sverige.

Håkon Hjelstuen

Porteføljeanalytiker

Håkon er en del av teamet som forvalter norske aksjer i Danske Invest. Han jobbet som aksjeanalytiker i Danske Markets i 2020-2021, hvor han hadde ansvar for shipping, konsum og bærekraft. Håkon har tidligere jobbet to år innen fornybar industri da han var en del av investeringsteamet i Aker Horizons.

Han har en sivilingeniørgrad fra Indøk på NTNU, samt en graduate certificate innen business analytics fra Univeristy of Utah.

Les også


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.