Midt-Norsk Havbruk håndterer hele produksjonskjeden av laks, fra «rogn til gane», med hovedkontor i Rørvik. Siden oppstarten i 1992 har selskapet vokst til å bli blant de største av sitt slag i Midt-Norge, med nærmere 60 ansatte og over 700 millioner kroner i omsetning. Med lokale råvarer, lokalt eierskap, lokal verdiskaping – og hele verden som marked. Derfor ligger også en del av satsningen på å gjøre eksporten mer bærekraftig, ved å frakte laksen sjøveien.


8bd4bcbb-00090252-92cd9157

Strenge krav

Havbruksnæringen er en av de mest myndighetskontrollerte næringene i landet, i tillegg til at de også selv har egenpålagte miljø- og klimakrav som er enda strengere enn myndighetenes. Det stilles spørsmål ved både medisinbruk og eksport av varer, så vel som type fôr. Derfor er dette også fokus for Midt-Norsk Havbruk, som kontinuerlig jobber med å redusere sitt miljøavtrykk og tenke bærekraft i alle ledd. Denne jobben har satt sine spor og gjort laksen fra Namdalskysten til en ettertraktet vare.

Innovasjon i alle ledd

Noe av det som gjør laksen til Midt-Norsk Havbruk så populær er blant annet at den er fri for medisinrester. Dette er noe de har oppnådd gjennom innovative løsninger som blant annet bruk av rognkjeks og dypere luseskjørt på merdene for å gi bedre beskyttelse mot lus. Oppdages det lus på laksen fjernes den med en metode som benytter seg av sjøvann. I tillegg jobber de kontinuerlig, i samarbeid med blant annet Sintef, for å utvikle merder som skal holde laksen sunn og frisk.

- Vi har satt i gang et biologiprosjekt hvor vi overvåker helsen til laksen i merden, for å se om den er sunn og frisk. Strømmen i merden skal kontinuerlig gi laksen god trim. Det er jo det samme med oss mennesker; god trim gir sterkere hjerte og bedre helse, smiler Frank Øren.

En bransje i vekst

For å fortsette å vokse, og få til å gjennomføre disse bærekraftige tiltakene, trengte Midt-Norsk Havbruk gode og konkurransedyktige finansieringsløsninger. Valget falt til slutt på Danske Bank.

- Vi har bistått Midt-Norsk Havbruk med finansiering til ulike formål. Blant annet har vi finansiert driftsmidler som oppdrettsmerder og servicebåter, og ikke minst  den spennende utviklingen av de innovative Aquatraz-merdene, sier kundeansvarlig Torgeir Fossli i Danske Bank.

Sjømatssektoren passerte i 2018 hele 100 mrd NOK i årlig verdiskaping og det er estimert at dette skal femdobles innen 2050. Danske Bank har i lang tid hatt et ønske om å ta del i denne veksten, og finansierer stadig nye og etablerte aktører i næringen. Bankens sjømatanalytiker har tidligere blitt kåret til Nordens beste analytiker og er med på å forsterke fagekspertisen vår innen bransjen.

"Danske Bank har en lang tradisjon innen sjømat.
Vi fokuserer på hele verdikjeden i sjømatindustrien og har et langsiktig perspektiv på denne sektoren."

Karine Pignatel 
Head of Seafood/Senior Banker

Les mer om vår bransjeekspertise og finn din bransjeekspert her

Fleksibilitet og forutsigbarhet

Som kunde i Danske Bank vil du nyte godt av våre tekniske løsninger innenfor konsernkontosystemer, betalingsløsninger, valutahandel, garantier og finansielle sikringsinstrumenter - som er blant de beste i markedet.

Det største fortrinnet ligger imidlertid i våre ansatte. Både kundeansvarlige, spesialister og ansatte i backoffice-funksjonene er alle svært kompetente, kundeorienterte og har stor arbeidskapasitet.

Gjør utfordringene til muligheter

Få hjelp til å ta din bedrift i riktig retning med vår bransjekompetanse.
Diskuter din strategi med oss og få sparring på dine planer, enten det er snakk om oppkjøp, investeringer eller bærekraftige forretningsmodeller.
Les mer om strategisk rådgivning