Big Bite

 På denne siden finner du informasjon om opprettelse av skattetrekkskonto på ditt organisasjonsnummer.  Det innebærer at ditt selskap blir kunde i Danske Bank, og du som innehaver bes i den forbindelse besvare noen obligatoriske spørsmål.  

  

Obligatoriske spørsmål

 

Velkommen til Danske Bank!

Dette skjer videre

 • For deg med privat BankID

  1. Franchisetaker svarer på spørsmål fra banken.

  2. Avtaledokumenter legges ut for digital signering. Franchisetaker får beskjed per e-post når dokumentene er klare for signering.

  3. Banken informerer Big Bite om skattetrekkskonto nr og gjør kontoen tilgjengelig i nettbank for Big Bite Submarines AS.

   

 • For deg uten privat BankID

  1. Franchisetaker svarer på spørsmål fra banken.


  2. Avtaledokumenter sendes per e-post. Franchisetaker printer, signerer, skanner og returnerer dokumentene per e-post til bd@danskebank.no.


  3. Franchisetaker legitimerer seg gjennom å møte opp i en av Danske Banks filialer og registrerer legitimasjon i skranken, eller gjennom å sende inn attestert kopi av legitimasjon til banken. Kopien må være stemplet, signert og datert, og får maksimalt være 3 måneder gammel. Kopien skal attesteres av post, bank, politi eller revisor.

   

  Vi godtar legitimasjonskopi per e-post om den sendes direkte fra attesterende myndighet, eller per brevpost til Danske Bank, Corporate Business Support, Postboks 4700, 7466 Trondheim. Merkes med firmanavn og organisasjonsnummer.


  4. Banken informerer Big Bite om skattetrekkskonto nr og gjør kontoen tilgjengelig i nettbank for Big Bite Submarines AS.