Funksjoner i District

Plattformen har alle tjenester og funksjoner du trenger for å få en samlet oversikt over bedriftens økonomi og utføre administrative oppgaver mer effektivt. Du bestemmer selv hva din versjon av District skal inneholde. Dashbordet på forsiden setter du opp selv, slik at du kun ser det som er relevant for deg.

Kontakt oss

1A01F049B958EDDF
  • Lag din egen versjon av District med de funksjonene du trenger

  • Totaloversikt over bedriften på en skjerm

  • Legg til applikasjoner for alt fra kontooversikt og likviditetsprognoser til rapportering og risikostyring i større selskaper. 

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer om District og hvilke fordeler plattformen kan gi din bedrift er du alltid velkommen til å avtale et møte med en rådgiver på 06030@danskebank.no eller ringe oss på tlf.: +47 987 06030

Nyheter

Effektiv kredittstyring

Med Axeptia kan du få en mer effektiv kredittstyring gjennom redusert kredittrisiko og lavere kredittid. Du har alltid oppdatert informasjon på kunder, mindre manuelt arbeid og ingen vedlikehold av integrasjoner.

Kontoer fra andre banker

Med tjenesten kontoer fra andre banker kan du enkelt få tilgang til kontoer og betalinger, både på tvers av banker og landegrenser - i et grensesnitt.

Funksjoner for bedre oversikt og kontroll

De daglige administrative oppgavene er ofte tidkrevende, tid som du sannsynligvis heller ville brukt på noe annet. I District kan du raskt ta hånd om bedriftens betalinger, få oversikt over kontoer og transaksjoner. Med dashbordet får du raskt et samlet overblikk over den økonomiske situasjonen i bedriften nå og i nær fremtid. 

Kontooversikt

Få et raskt overblikk over hvordan balansen utvikler seg over tid eller gå i dybden på dine transaksjoner

Administrasjon av betalinger

Utfør og spor statusen på engangsbetalinger, gjentagende, samlede og internasjonale betalinger

Fleksible brukertilganger

Det er enkelt og sikkert å administrere brukertilganger og rettigheter

Funksjoner for å forutse bedriftens likviditet og kontantstrøm

Du kan velge mellom flere ulike moduler som gir deg en bedre oversikt og kontroll over bedriftens historiske, nåværende og fremtidige økonomiske situasjon.

Likviditetsprognoser

Få kortsiktige og langsiktige prognoser av dine fremtidige kontantstømmer og likviditetsbehov

Effektiv kredittstyring

Med Axeptia kan du få en mer effektiv kredittstyring gjennom redusert kredittrisiko og lavere kredittid. Du har alltid oppdatert informasjon på kunder, mindre manuelt arbeid og ingen vedlikehold av integrasjoner.

Funksjoner for deg som jobber internasjonalt

Om du handler internasjonalt eller har datterselskap i utlandet kan du velge ulike moduler som forenkler din hverdag. Du kan blant annet få hjelp til å håndtere betalinger og ulike risikoer på tvers av landegrenser og valutaer.

Lokale betalingsmoduler i syv land

Utfør lokale betalinger og få fordelen med lave kostnader og raskere håndtering

Garantier og Trade finance

Håndtering og overvåkning av garantier, inkasso og remburser både på import og eksportsiden 

Valutahandler

Få markedsoppdateringer og analyser. Handle med valuta i realtid til spot-, termins- og swapkurser

Funksjoner for flere administrative verktøy

Du kan velge flere moduler for å optimalisere arbeidsflyten, få oversikt og forbedre effektiviteten i bedriftens administrative rutiner.

Korthåndtering

Få oversikt og administrer kortene i bedriften. Du kan se transaksjoner, kortdetaljer, blokkere kort og etterbestille pin-kode og kort.

Fakturering- og inkassotjeneste

Fakturer kundene dine gjennom oss.  Slik kan du samle dine inkassoaktiviteter som en integrert del av din finansielle oversikt

Statistikk og rapporter

Få ovesikt over hvilke produkter du har brukt og avgiftene du betaler til banken

Vil du vite mer om District?

Hvis du vil vite mer om District og hvilke fordeler plattformen kan gi din bedrift er du alltid velkommen til å ta avtale et møte med en rådgiver eller ringe oss.

Kontakt oss

Desktop

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.