Tilknytning til politisk eksponerte personer

*Obligatorisk felt

Informasjon om bedriften

Er det noen av personene som kan handle på vegne av deres bedrift, personer som har disposisjonsrett over en konto eller et depot, eller personer som er reelle rettighetshavere, som er politisk eksponerte personer, et nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en politisk eksponert person?

(På grunn av personvernhensyn må du innhente samtykke fra den enkelte av de som er definert som PEP i bedriften til å dele informasjonen om dem med Danske Bank før du fortsetter prosessen. Dersom du ikke har slikt samtykke, ber vi om at du kontakter banken så vil en av våre rådgivere hjelpe deg videre i prosessen.) *

Marker boksen for å bekrefte at du har lagt inn riktig informasjon
Til signering

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading