Det kan virke kontroversielt å gi barna lommepenger fra en veldig tidlig alder. Men hvis du snakker med barna om hva pengene skal brukes på, legger du godt og viktig grunnlag for barnas forståelse av penger. Og det er ikke dermed sagt at de selv skal få ansvaret for pengene de tjener, da de fleste ikke er klare for dette før de blir eldre.

La barna styre sin egen økonomi

Ved å la barna få lommepenger, og senere også ansvaret for pengene, bidrar du til at barna blir bedre rustet til å håndtere sin egen økonomi i fremtiden. Når de er 10-11 år kan de, igjen avhengig av modenhet, begynne å styre mer selv. Man kan for eksempel vurdere muligheten for at de kan tjene ekstra penger ved å gjøre andre oppgaver hjemme.

Les mer om lommepenger og oppgaver i hjemmet

- Første skritt på veien til å styre sin egen økonomi, er å selv få ansvaret. Og med ansvar følger selvfølelse. Barn utvikler god selvfølelse av å styre ting selv, sier Ulla Dyrløv.

Det kan for eksempel være å la barna selv stå ansvarlige for å betale for bussen eller holde styr på penger til klær.

-  Barn vil gjerne, de vet det bare ikke.
Derfor er det foreldrenes oppgave å vise dem at det er godt å ha ansvar

Ulla Dyrløv

Hun anbefaler videre at barna fra en viss alder kan få overført et fast beløp hver måned, så de kan betale sine egne utgifter – uansett om man gir dem lommepenger eller ikke. Ettersom lommepenger typisk stiger med alderen, stiger som regel de faste utgiftene også.

- Den erfaringen som barna får gjennom å prøve selv, er avgjørende for at de senere kan styre sin egen økonomi, den dagen de får egen lønn, husleie og innkjøp, forklarer Ulla Dyrløv.

Snakk med barna om lommepenger

Hvor mye barna får i lommepenger må naturligvis tilpasses utgiftene de har. Sammen med barna må du derfor finne ut av hvilke utgifter de har, og så bestemme hvor mye de bør få i lommepenger. Man kan også gi ekstra lommepenger for plikter i hjemmet, som å støvsuge, vaske hus eller slike ting.

Forutsetningen for at barna, med hjelp fra deg, kan styre sin egen økonomi er naturligvis at du først har gitt barna en grunnleggende forståelse for penger og oppsparing. 

Lurer du på hvilket nivå lommepengene burde ligge på?

Les mer om hva andre barn får i lommepenger, avhengig av alder

Det kan også være en god idé å snakke om hvordan man kanskje får mer lommepenger etter hvert som man blir eldre. Dere kan også avtale at barna får sin egen alder i lommepenger, med en 0 bak.


Ulla Dyrløv er psykolog, forfatter og foredragsholder med fordypning i barn og familier. Hun har skrevet flere bøker om hvordan foreldre kan ta styringen i familielivet, og en guide til foreldre om barnas trygge internett-liv. Hun holder foredrag om hvordan man forbereder barna sine på å flytte hjemmefra.