Rentefradrag

Har du betalt renter er dette fradragsberettiget i skattemeldingen. Det gjelder ikke bare større lån som bolig- eller billån, men også renter på kredittkort, forbrukslån og inkasso. Noen lån vil ikke bli automatisk ført opp i skattemeldingen din. Dette gjelder for eksempel lån i utenlandske banker, lån fra arbeidsgiver og private lån.

BSU

Så lenge du er under 34 år og har skattbar inntekt, kan du få redusert skatten din gjennom BSU-sparing. Du kan spare inntil 25 000 kroner per år og får 20 prosent i skattefradrag – altså inntil 5000 kroner mindre i skatt. For å få dette fradraget må du hatt en inntekt på over 74 650 kroner i 2018.

Pendler

Du regnes ikke som pendler hvis du bor borte fra foreldrehjemmet ditt på grunn av studier. Hvis du har for eksempel sommerjobb i tillegg til studiene, kan du regnes som pendler. Du kan sjekke om du er pendler via Skatteetatens veiviser. 

Utdanning

Man får i utgangspunktet ikke fradrag for kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, for eksempel grunnutdanning, videreutdanning, spesialisering eller lignende. Men, ifølge Skatteetaten kan kostnader du har til å holde ved like en utdanning, og / eller til å holde deg à jour med utviklingen i faget, være fradragsberettiget hvis du bruker utdanningen til å oppnå inntekt.

Er du arbeidstaker er det da en forutsetning for fradragsretten at du har en jobb hvor utdanningen er relevant.

Du har rett til fradrag for kostnader direkte knyttet til utdanningen. Eksempler på dette er undervisningsavgift, semesteravgift, eksamensavgift og skolebøker. Disse kostnadene inngår i minstefradraget (post 3.2.1), dersom du velger minstefradrag i stedet for fradrag for faktiske kostnader som skal plasseres i post 3.2.2.