Fakta

  •  Forventet levealder for nordmenn er steget til 82,4 år
  • Norge lå på en 9.plass på «Health at a glance» sin rapport over forventet levealder. 
  • 73 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2011, fullførte skolegangen innen fem år.
  • Dette er det høyeste tallet for gjennomføring siden målingene startet for 17 år siden.  

Tall fra SSB viser at trenden med å fullføre skolegangen er økende. Tiden som student på videregående er en spesiell tid for de unge og man legger grunnlaget for hva man skal gjøre videre. Det er ofte her planene for videre studier og arbeidsliv legges.

Selv om tallene for gjennomføring av videregående skole er positiv, ser vi samtidig at for de som ikke fullfører er risikoen for å havne hos NAV høyere. Tall fra NAV viser at hele tre av fem uføretrygdede i aldersgruppen 18 til 29 år er knyttet til psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Spesielt jenter i alderen 15-20 har økt forekomst av diagnoser for psykiske lidelser de siste fem årene.

 

- Livet består ofte av en hel del tilfeldigheter, men ikke la det være tilfeldig hva som skjer med økonomien din dersom noe skulle skje med deg eller noen av dine nærmeste.
Anne Motzfeldt, Forbrukerøkonom

Det er ca 600 000 barn i Norge som er dekket av eller annen form for barneforsikring, men det er stor variasjon av hva de ulike faktisk dekker. Når du skal forsikre barna dine er det først og fremst ekstra kostnader ved barnets uførhet, og tapte arbeidsinntekter som det er viktig å forsikre. Pass også på at du får en forsikring som dekker psykiske lidelser.

Hvis barnet ditt blir ufør for noe som skyldes forhold før det fyller 26 år, vil det gi en inntekt på ca 270 000,- kroner fra Folketrygden – tilnærmet minstepensjonist. En god forsikring vil gi barnet utbetaling dersom det blir arbeidsufør, og en ekstra trygghet ved langvarig sykdom.

Vår barneforsikring har fått terningkast 6 to år på rad

Les mer her