Vi har spurt sjeføkonom Frank Jullum, forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand og fondsforvalter Lars Erik Moen om hvordan de tror 2020 kommer til å bli for oss nordmenn. Fellesnevneren er at alle tror det kommer til å bli et godt økonomisk år.


- Reallønnen, boligprisene og sysselsettingen vil øke i 2020

Frank Jullum
Sjeføkonom

- Vi venter en reallønnsøkning på ca 1,25 prosent, samtidig som vi tror at boligprisveksten kommer til å øke rundt 2 prosent. Sysselsettingen kommer også til å øke med cirka 1 prosent, som i praksis betyr 26.000 flere jobber. Arbeidsledigheten vil nok være uendret, sier Jullum.

Han tror også det muligens vil komme en ny renteøkning på 0,25 prosent. Dette har forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand et godt tips for å forberede seg på.


- Regn ut på forhånd hvor mye en renteøkning vil koste deg ekstra i måneden

Cecilie Tvetenstrand
Forbrukerøkonom

- Det er lurt å regne ut hvor mye en renteøkning kommer til å koste deg ekstra i måneden. Da kan du for eksempel sette av dette merbeløpet til månedlig sparing, eller å betale ned mer på huslånet før renta kanskje går opp. Slik venner du til deg økte utgifter – i tillegg til at du får betalt ned mer på lånet, eller bygget en bufferkonto mens renta fremdeles er lav, råder Tvetenstrand.

Hun er, i likhet med sjeføkonom Frank Jullum, optimistisk vedrørende norsk økonomi i 2020. Likevel skal nordmenn med store boliglån være litt på alerten dersom renta går opp, mener hun.

- For de med høyt boliglån vil lønnsveksten bli spist opp dersom renta øker, ettersom jo større lån du har, jo mer koster rentene for deg. Dette betyr at mange av disse ikke kan forvente å få særlig mye høyere lønn i 2020, sier forbrukerøkonomen.

Det kan imidlertid bli enklere å komme seg inn på boligmarkedet. Dette forklarer Tvetenstrand slik.

- Boligprisveksten ser ut til å flate ut litt, så det er godt nytt for førstegangskjøpere. Dette i kombinasjon med lønnsvekst og flere arbeidsplasser, gjør at 2020 kan bli et bra år for de som skal inn i boligmarkedet, sier Tvetenstrand.

 

- Vi er fortsatt positive til investeringer i norske aksjer

Lars Erik Moen
Leder aksjeforvaltning Danske Invest Norge

Leder av aksjeforvaltningen i Danske Invest Norge, Lars Erik Moen, som har vunnet flere kåringer for årets beste forvalter, har regnet på hvordan han tror 2020 blir på aksjemarkedet. Han er generelt optimistisk til å investere i norske aksjer, men det er flere potensielle usikkerhetsmomenter i 2020, ifølge Moen.

- Vi forventer at 2020 kommer til å bli et ustabilt år i aksjemarkedet, der geopolitikk fortsatt kommer til å prege nyhetsmarkedet, sier han.

Moen påpeker imidlertid at selskapene mest sannsynlig kommer til å levere god resultatvekst likevel.

- De lave rentene har gjort at mye aktiva er priset relativt høy i et historisk perspektiv. Det samme gjelder aksjemarkedet, men de lave rentene gir positiv vekstimpuls til bedriftene, og i Norge virker aksjemarkedet noe lavere priset enn internasjonalt. Vi er derfor fortsatt positive til investeringer i norske aksjer, og tror det vil være gode muligheter for en aktiv forvalter å levere meravkastning.