Aksjesparekonto er en glimrende løsning for alle som allerede sparer eller som ønsker å komme i gang med sparing – enten det er snakk om små eller store beløp. Spesielt er det gunstig for dem med aksjer eller aksjefond med gevinst.

Slipper skatt

Med en aksjesparekonto kan du kjøpe, selge og reinvestere i aksjer og aksjefond innenfor kontoen, uten å betale skatt. Beløpet du har satt inn, kan du også skattefritt ta ut igjen. Skatten kommer først når du tar gevinst ut av kontoen.

Frem til nå har du, om du ønsker å flytte pengene dine fra fond A til fond B, måttet betale skatt av gevinsten i fond A. Det har gjort at mange har kviet seg for å gjøre endringer i investeringene sine.

Med en aksjesparekonto er ikke det lenger en bekymring. Kontoen gjelder for aksjer og fond med over 80 prosent aksjer. I tillegg må aksjene være hjemmehørende i EØS.
– Før du begynner å spare i aksjer og aksjefond er det viktig å vurdere hvor lenge du har tenkt til å spare og hvor høy risiko du er komfortabel med. Med så lave bankrenter som vi har i øyeblikket, vil det stort sett alltid lønne seg å spare i fond, hvis du skal spare langsiktig.

Hvor stor risiko er du villig til å ta?

Før du begynner å spare i aksjer og aksjefond er det viktig å vurdere hvor lenge du har tenkt til å spare og hvor høy risiko du er komfortabel med.
Ønsker du lavere risiko eller ønsker å bruke pengene innen få år, kan det være en ide å gå for rente- eller kombinasjonsfond utenfor aksjesparekonto i stedet

Ikke bytt for ofte

Et annet viktig tips er å ikke bytte fond for ofte. Selv om aksjesparekonto gir gunstige skatteordninger, bør fondsinvestering være langsiktig. Hyppige skift vil kunne gi dårligere avkastning.

Om Aksjesparekonto

  • Det koster ingenting å opprette og eie en aksjesparekonto i Danske Bank.
  • Kontoen gjelder for aksjer som er hjemmehørende i EØS og aksjefond med mer enn 80% aksjeandel.
  • Det koster ingenting å flytte aksjer og aksjefond fra Danske Bank inn på Aksjesparekonto. Flytting fra eksterne depoter og eksterne VPS konti kan bli belastet med kostnader fra kontofører.
  • Du kan kun overføre verdipapirer du sitter på direkte. Eier du fond via investeringskonto, holdingsselskap eller lignende, må du du eventuelt ta dem ut derfra, betale skatt på gevinst og deretter sette inn beløpet på aksjesparekontoen.
  • Kontoen oppretter du på danskebank.no/aksjesparekonto