Mange studenter som skal ut på leiemarkedet, deg selv også kanskje, er gjerne ivrige etter å finne en bolig som ligger sentralt med tanke på studiestedet og sosiale arenaer. Du kan også ha et sterkt ønske om at det ser moderne og nyoppusset ut. 

Men, ikke for å være en real partypooper, så er det viktig at formelle forhold og en lovlig leiekontrakt ligger i bunn. 

Leie bolig

Hvis en leiekontrakt har en sluttdato, er den «tidsbestemt.» Det kan i utgangspunktet gjøres hvis leietiden er på mer enn tre år. Hvis leiekontrakten løper uten en satt sluttdato, er den «tidsubestemt» og kan sies opp av både utleier og deg som leietaker. I utgangspunktet er det tre måneders oppsigelsesfrist, og en eventuell oppsigelse skal være skriftlig. Husk også at husleien kun kan økes én gang i året, med minst en måneds skriftlig varsel. 

Ved innflytting er det lurt å ta en runde i leiligheten og dokumentere mangler eller slitasje, slik at du ikke blir holdt ansvarlig for ting som har blitt ødelagt eller er slitt fra før. Ta gjerne en runde med utleier og lag en liste, eller ta bilder som dokumentasjon.

Det er også lurt å sette seg ordentlig inn i hvilke kostnader som kommer i tillegg til husleien – enten det er strøm, bredbånd, kommunale avgifter eller lignende. Hvis leietaker ikke står ansvarlig for å betale strøm er det viktig at du husker å velge en strømleverandør. Etter noen uker er det nemlig netteier som bestemmer strømprisen hvis du ikke har inngått en avtale med en leverandør, og det kan fort bli kostbart.

Sparetips for studenter

«Lønningsposen» (som du må betale tilbake om noen år) du får fra Lånekassen rekker ikke akkurat mye utover å dekke husleia, men her er noen tips som kan gjøre at pengene holder litt lenger.

Her er fem gode tips

  • Finn ut hvor mye du får inn hver måned, og hvor mye som går ut, og sett opp et budsjett.
  • Gå over abonnementer, strømmetjenester. Hva er nødvendig og hva kan kuttes? Kan du kanskje dele noen med en studievenn?
  • Planlegg ukeshandling på forhånd. Her kan det spares mye!
  • Ikke fall for nettshopping-fristelsene!
  • Sett eventuelle penger som blir til overs fra skolemateriell på sparing, og gi deg selv litt ekstra lønn hver måned frem til jul.

Depositum

Det er helt vanlig at utleier krever et depositum ved leie av bolig. Dette gir en sikkerhet for å få dekket eventuelt ubetalt husleie eller skader på boligen. Det finnes ingen minimumssum for et depositum, men det kan ikke overstige seks måneders husleie.

Et depositum skal settes på en depositumskonto i leietakers navn. Da er pengene låst av banken til begge parter samtykker til at pengene kan tas ut.

Noen ganger kan det være vanskelig for en student å komme opp med mange måneders husleie. Et alternativ til depositum er Depositumsgaranti som kan kjøpes hvis man leier gjennom for eksempel Hybel.no. Depositumsgaranti gir utleier akkurat samme sikkerhet som med vanlig depositum, men forskjellen er at Tryg da garanterer for beløpet til utleier i opptil tre år. Denne tjenesten gir leietaker en mulighet til å kjøpe seg ut av et stort depositum, med samme rettigheter og forpliktelser for både utleier og leietaker.

Hva med forsikring for studenter?

Det er hovedsakelig tre forsikringer en student bør ha – men ikke alle er nødvendige å kjøpe selv.

Innboforsikring er helt nødvendig for en student. Ikke fordi du nødvendigvis har så store verdier, men fordi du helst ikke vil bruke et allerede stramt budsjett på å kjøpe tilbake ting som blir stjålet eller ødelagt. MEN - husk at du er dekket på foreldrenes innboforsikring hvis du ikke har meldt flytting i Folkeregisteret. Har du meldt flytting må du selv forsikre innboet ditt.

Reiseforsikring kan være handy. En god reiseforsikring dekker studenten og eiendelene i det de går ut av boligen sin. Den dekker også reiser mellom studiested og hjem i tillegg til verdigjenstander som blir stjålet. Nice!

Den tredje forsikringen vi anbefaler er en personforsikring. Den billigste dekker kun ulykke, mens andre dekker sykdom, behandling og uførhet. Dette er ikke ting man liker å tenke på som unge mennesker, men en god uføreforsikring kan sikre studenten en langt bedre levestandard om noe skulle skje dem i studietiden.

Du kan også kjøpe disse forsikringene som en ferdig pakke vi har kalt Danske Bank Ung.

...Og etter nærmere 800 ord kan vi endelig ønske lykke til med studietiden og skoleåret!

Innholdet er levert i samarbeid mellom Tryg og Danske Bank