Leasing er en vanlig finansieringsform i mange bransjer, og det meste kan leases. Tommelfingerregelen for hvorvidt noe kan leases er at utstyret må kunne flyttes ved behov og ikke bygges inn i bygninger og lignende. Du kan for eksempel fint lease en tannlegestol til lokalet ditt, men ikke ventilasjonsanlegget. Firmabil er også et vanlig leasingobjekt. Leaser du, er det leasingselskapet som eier utstyret. Du betaler for retten til å bruke det. Dette er det motsatte av kjøp med bruk av lånefinansiering, hvor du selv eier utstyret, men nedbetaler lånet i perioden du eier utstyret.

 

8D0B1BB7B958EDDF
 

Operasjonell og finansiell leasing.


Forskjellen på operasjonell og finansiell leasing er at du ved operasjonell leasing kun betaler ned til en avtalt restverdi, i motsetning til finanisell leasing der du betaler ned hele investeringen.Finansielle leasingavtaler er det vanligste. De innebærer at du betaler ned hele investeringen over avtalens løpetid. Alternativet er operasjonell leasing, hvor du betaler ned til en avtalt restverdi. Sistnevnte er for eksempel vanligst ved leasing av firmabiler.

Når leasingperioden så er over har du tre alternativer:

  1. Levere tilbake utstyret i sin helhet
  2. Kjøpe ut utstyret
  3. Fortsette leien, vanligvis til en sterkt redusert pris, for eksempel en måneds leie per år (gjelder finansiell leasing)

Kontakt oss om leasing

Fordeler med leasing for bedrifter

Ved å lease utstyret slipper du å finansiere hele kjøpesummen på en gang, og dermed slipper du også å forskuttere momsen av det totale beløpet. Vi tar et eksempel:

Kjøper du en maskin til 500 000 kr eks mva, må du selv finansiere 125 000 kr (tilsvarer mva) inntil pengene refunderes fra skattemyndighetene. Dersom maskinen leasingfinansieres blir merverdiavgiften splittet opp Finansielle leasingavtaler er det vanligste. De innebærer at du betaler ned hele investeringen over avtalens løpetid. Alternativet er en operasjonell avtale, hvor du betaler ned til en avtalt restverdi. Sistnevnte er for eksempel vanligst ved leasing av firmabiler.

Leasingleie er også skattemessig fradragsberettiget og du får full skattemessig effekt i leasingperioden.

Under ser du en sammenligning av finansiell leasing og kjøp av maskin til 500.000,- eks mva. og hvordan dette utgiftsføres forskjellig. Leasingavtalen løper over 5 år og er fordelt over hele leasingperioden. Ved fem års leasing blir dette cirka 25 000 kr per år.

Ved finansiell leasing er årlig leasingleie lik årlig skattemessig utgiftsføringVed ordinært kjøp vil skattemessig utgiftsføring følge innkjøpspris - avskrivningsbeløp

Når bedriften leaser, betaler du en fast månedlig leasingavgift. Det bidrar til budsjettsikkerhet og gjør det enklere for deg å planlegge, ettersom du kjenner til omkostningene langt frem i tid.

Dersom du leaser istedenfor å kjøpe, binder du heller ikke opp kapital i utstyret du leaser. Da kan du bruke de frigjorte midlene til enten å styrke egenkapitalen, eller til å investere i tiltak som bidrar til vekst og økt konkurranseevne. Leasing kan også bidra til å dempe den risikoen du ville påtatt deg ved å kjøpe eget utstyr (ved operasjonell leasing), i de tilfeller hvor for eksempel maskinen av ulike årsaker skulle tape seg mer i verdi en forventet.

Ta gjerne kontakt med oss når du vurderer å investere i nytt utstyr. Vi i banken kan være behjelpelige med å finne den beste finansieringsløsningen til din bedrift.

Kontakt oss om leasing


Leasing trinn for trinn: 1. Du finner ustyret du vil lease. 2. Du kontakter oss og inngår en leasingavtale. 3. Banken kjøper utstyret du har valgt av leverandøren. 4 Utstyret leveres til deg. 5 Leverandøren sender fakturaen til banken. 6. Du bruker utstyret og betaler leasingleie til avtalt tid. 7. Ved utløp kan du kjøpe, forlenge avtalen til redusert pris eller levere tilbake utstyret.