Kraftig reduksjon av inntekter og kansellerte bestillinger kan gi likviditetsutfordringer for de fleste bedrifter. Da er det viktig å ta grep for å unngå å havne i en likviditetsskvis. Selv om det er viktig å kutte egne kostnader vet vi at det i denne krevende situasjonen ikke trenger å være nok over en lengre periode. Danske Bank skal strekke seg langt for å hjelpe levedyktige bedrifter og kan diskutere ulike tiltak, som for eksempel avdragsfrihet eller tilførsel av midlertidig likviditet. 


Planlegg for ulike scenarioer

Med større usikkerhet og endringer i hverdagen er det lurt å være tidlig ute. Lag deg derfor et likviditetsbudsjett, slik at du får bedre kontroll på økonomien i selskapet. Et likviditetsbudsjett gir deg oversikt over kontantstrømmene i selskapet, og hjelper deg med å avgjøre hvor godt rustet du er til å betale regningene dine.

Vi vet fortsatt ikke hvor lang tid det vil ta før samfunnet er tilbake til normalen. Når tidsperspektivet er ukjent anbefaler vi å lage et likviditetsbudsjett med kort og lang tidshorisont med ulike scenarioer. Da vil du få bedre oversikt over effektene av kostnadskuttene samt eventuelt når og hvor mye kapitaltilførsel din bedrift trenger. Hvor høye er kostnadene dine per måned på lavgir, og hvor mye kapital har du til rådighet for å klare deg gjennom x antall uker eller måneder. Legg videre inn et scenario for full oppstart igjen. Hvilket likviditetsbehov har du når kostnadene er tilbake på «normalt» nivå? 


Grepene som kan bedre likviditeten

Dialog med leverandører

I den situasjonen som vi er inne i nå kan det være lurt å ta kontakt med dine leverandører for å finne fleksible løsninger som kan fungere for begge parter., og som kan legge mindre press på likviditeten din på kort sikt. Lengre kredittid hos dine leverandører kan hjelpe på likviditeten, så lenge du ikke går glipp av kontantrabatter eller blir belastet renter for dette.

Har du leverandører som krever forskuddsbetaling finnes det andre alternativer. En mulig løsning kan være at banken kan garantere for betalingen overfor leverandøren, slik at du slipper å betale for varen før den ankommer.

Avdragsfrihet

En annen mulighet dersom du forventer endring i den vanlige driften er å søke om avdragsfrihet. Du kan søke om en avdragsfri periode i selskapet på tre måneder eller kortsiktig kreditt ved behov. Dette forutsetter ordinær drift i forkant av korona-situasjonen.

Du kan også få avdragsfrihet på boliglånet ditt for å ta ned egen lønn i en periode, eller justere for at man selv er permittert. Du kan lese mer om avdragsfrihet på boliglånet her

Kredittid hos kunder

Et generelt råd for å bedre likviditet på kort sikt er å redusere gjennomsnittlig kredittid til dine kunder med få dager. En justering med få dager kan i noen tilfeller bety flere tusen kroner på bok gjennom et år. Du bør gi en kredittid som er delelig på 7, slik at du sørger for at forfallsdato aldri havner på en helg. Fakturerer du for eksempel med 30 dager kredittid på en onsdag, vil betalingen forfalle på en lørdag og først komme inn mandag. Altså to dager senere – med de rentetapene det medfører. Ved å bruke 28 dagers kredittid i stedet (som er delelig på 7), ville du fått inn betalingen opptil 4 dager tidligere.

Korona: hjelp til bedrifter i krevende tider

Hva bør du som bedriftsleder tenke på i dagens korona-situasjon? Og hva kan din bedrift få hjelp med av banken? Her finner du svar.

Les mer 

Husk at du kan få rådgivning om tiltak som banken kan bidra med direkte, eller andre måter du kan kutte kostnader på. Ta kontakt med oss om du forventer endring i den vanlige driften. Kontakt våre rådgivere via sikker post i nettbank, på tlf.: 987 06030 eller e-post