Takk for din søknad

For å kunne behandle søknaden trenger vi ditt samtykke til å hente informasjon om inntekt, formue og gjeld fra Skatteetaten. Skal det være medlåntaker må vedkommende også gi sitt samtykke.

Samtykke gis her www.danskebank.no/sbl

Gi ditt samtykke her

Vennlig hilsen oss i Danske Bank