Hva betyr det å gifte seg?

Å gifte seg er en stor beslutning, også økonomisk og juridisk. Her er syv punkter som er verdt å kikke på før dere gifter dere.

 • 1.  Ekteskapserklæring

  Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. De undersøker blant annet at du ikke allerede er gift. Disse papirene skal fylles ut så tidlig som mulig, men ikke mer enn 4 måneder før giftermålet. 

  Skjemaet som skal fylles ut finner du på Skatteetaten sine hjemmesider. Når erklæringen er ferdig behandlet mottar dere en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne skal sendes til vigsler.

  Guide: Hvordan ser deres drømmebryllup ut? Slik får dere råd til det.

 • 2.  Navnendring

  Skal en av dere eller begge endre navn når dere gifter dere? Da er det et par ting dere må vite. Det tar ca. 3 uker å endre navnet sitt. Du søker om endring av navn på Skatteetaten sine hjemmesider. Når navnet ditt er endret, mottar du et brev til din folkeregistrerte adresse som bekrefter endringen. 

  Om dere skal reise på bryllupsreise må dere tenke på dette før dere endrer navn. Navnet i passet må nemlig stemme med navnet på billetten, hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Nytt pass får du utsted på ditt lokale politikontor. 

 • 3.  Formuesforhold

  Når dere er gift har dere som utgangspunkt felleseie, med mindre dere har avtalt særeie. Så lenge dere er gift spiller rettsregler om formuesforhold mellom ektefeller ikke så stor rolle. Begge parter har ansvar for å dekke utgifter og gjøre det som kreves for felles hushold. 

  For å unngå fremtidige diskusjoner om hvem som eier hva, bør dere vurdere å ha avtaler på hva den enkelte eier og hva som eies i sameie. Særeie kan avtales i ektepaktform og tinglyses i Ektepaktregisteret. Eiendeler som er særeie vil ikke bli berørt av et eventuelt skilsmisseoppgjør.

  Det er mange variabler innen dette lovverket. Har du spørsmål anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat. 

 • 4.  Gjeld

  Når man inngår ekteskap spiller det som oftest ingen rolle hvem av ektefellene som tar opp lån, eller innfrir gjelden. Økonomien ses som oftest under ett og man betaler og tar opp gjeld sammen. Men man skal være obs på kreditt. Et kredittkort tar du opp i ditt eget navn og det er du som er ansvarlig for lånet når du bruker av midlene på kortet. 

 • 5.  Skatt

  Det er noen skattemessige fordeler ved å være gift. I utgangspunktet lignes ektefeller under ett for begges formue og inntekt. Dette til motsetning av samboere som lignes hver for seg. Dette betyr at man gjør én samlet skatteberegning av deres formue og inntekt, og dere kan derfor selv velge hvem som skal beskattes for formue og få fratrekk for gjeld.
 • 6.  Pensjon og forsikring

  Når hadde dere sist en gjennomgang av forsikringer og pensjon? Har dere vært samboere en stund så har dere kanskje dette på stell, men hvis det er lenge siden dere har hatt en slik gjennomgang, er det lurt å ta en prat om temaet før dere gifter dere. 

  Om en av dere blir alvorlig syk eller sykemeldt over lengre tid, er dere bedre sikret om dere har tegnet forsikring.  Skulle det utenkelige skje, at en av partene faller fra, er det viktig at dere har sikret parten som sitter igjen.  

  Artikkel: Barn på vei - her er familiens tre viktigste forsikringer
 • 7.  Arv

  Gifte har bedre arverett etter arveloven enn samboere. Samboere uten felles barn har for eksempel ingen arverett til hverandre etter arveloven. Dette gjør at det er svært viktig at samboere sikrer hverandre i testament.

  Hvis man er gift og ikke har felles barn, arver ektefellen halvparten av den andres verdier. Resten arver foreldrene. Hvis man har felles barn, arver ektefellen en fjerdedel av verdiene og barna arver resten. Regelverket innebærer at mange ektefeller bør skrive testament for å sikre hverandre på best mulig måte ut fra de konkrete omstendighetene.

Andre har også lest


Content is loading