Dette betyr den nye EU-lovgivningen for deg som investor

3. januar 2018 innføres en rekke endringer på investeringsområdet. Endringene skyldes nye EU-regler, MiFID II, og formålet er å sikre et mer transparent investeringsmarked og en bedre beskyttelse av deg som investor.

Vi innfører tiltak som vil gi deg bedre innsikt i din investeringsløsning, bedre oversikt over dine kostnader og muligheten til å følge opp dine handler tettere.

Her kan du lese mer om hva endringene vil bety for deg. Vi oppdaterer siden etterhvert som endringene trer i kraft.

Endring #1: Bedrifter, foreninger og fond skal ha en LEI-kode

Få det grunnleggende på 1 minutt i videoen nedenfor

 

C04C5ACEB958EDDF

 

Hvis du administrerer et fond, driver en forening eller er ansvarlig for en bedrift må du sørge for å skaffe en LEI-kode for at du fortsatt skal kunne handle med verdipapirer og derivater. Det gjelder også om Danske Bank investerer på dine vegne.

LEI står for Legal Entity Identifier og er et nummer som identifiserer enheten du investerer på vegne av som investor.

I følge de nye EU-reglene skal alle fond, foreninger og bedrifter ha en LEI-kode senest den 3. Januar 2018 for å handle med verdipapirer og derivater.

På den måten blir det mulig å identifisere alle investorer i hele EU. Dette vil motvirke blant annet markedsmanipulasjon og vil gjøre det sikrere å handle for deg som investor.

 

Slik får du en LEI-kode

Du kan skaffe deg en LEI-kode ved å følge de fem trinnene nedenfor:

Registrer opplysningene dine på leverandørens nettsted.

Betal prisen for registrering. Prisen er oppgitt på den enkelte leverandørens nettsted.

LEI-leverandøren godkjenner opplysningene dine.

Danske Bank mottar automatisk LEI-koden din. Du trenger ikke å sende den til oss.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er en LEI-kode?

  LEI står for Legal Entity Identifier, og en LEI-kode er et nummer som gjør det mulig å entydig identifisere investorer på tvers av EU. Alle juridiske enheter, som for eksempel virksomheter, foreninger og fond, må fra 2018 ha en LEI-kode for å kunne handle med verdipapirer og derivater tatt opp for handel på børser eller andre finansielle handelssteder i EØS. Dette gjelder også dersom Danske Bank investerer på vegne av virksomheten, foreningen eller fondet gjennom en avtale om aktiv forvaltning.

 • Hvem trenger en LEI-kode?

  Alle juridiske enheter må ha en LEI kode. Dette betyr at hvis du for eksempel er ansvarlig for et selskap, en organisasjon eller forening,sørg for å få en LEI kode for å investere.

 • Hvem trenger ikke en LEI-kode?

  Hvis du ikke representerer en juridisk enhet må ikke ha en LEI kode. Dette gjelder for eksempel hvis du investerer som privatperson.

  Du trenger heller ikke LEI-kode dersom:

  • Du handler kun med verdipapirer eller derivater som ikke kan handles på europeiske handelssteder. Disse kan for eksempel være aksjer som kun kan handles på New York Stock Exchange.
  • Du handler kun ordinære verdipapirfond (ucits-fond) som ikke er notert på børser eller andre finansielle handelssteder i EØS, f.eks DI Horisont fondene.
  • Du har en avtale om aktiv forvaltning med banken, hvor de underliggende fond ikke er notert på børser eller andre finansielle handelssteder i EØS. Eksempel på dette er Danske Formuesforvaltning for kunder i Private Banking.

 • Hva skjer om jeg ikke har en LEI-kode innen 3. Januar 2018?

  Har du ikke en LEI-kode innen 3. Januar 2018 kan ikke den juridiske enheten lengre handle med verdipapirer og derivater. Det gjelder uansett hvilken finansiell institusjon du ønsker å bruke. Danske Bank kan heller ikke gjøre det for deg. Det er derfor viktig at man anskaffer LEI-kode før årsskiftet.

 • Hvor kan jeg kjøpe en LEI-kode?

  Du kan kjøpe en LEI-kode hos en rekke autoriserte leverandører. 

 • Hva koster en LEI-kode?

  En LEI-kode koster 120 USD. Den eksakte prisen kan bli funnet på den enkelte leverandørs nettsted.

 • Jeg har allerede en LEI-kode. Trenger jeg å gjøre noe?

  Om den juridiske enheten er registrert i norden får vi den automatisk og du trenger ikke å gjøre noe.

  Har du en juridisk enhet som er registrert andre steder må du sende koden til Danske Bank.

 • Hvor kan jeg lese mer om LEI-koder?

Fakta om MiFID II

MiFID II dekker et bredt spekter av nye regler på investeringsområdet og er gyldige i hele EU. Det er det mest omfattende EU-regelverk for finanssektoren noensinne.

Formålet med reglene er å gi bedre beskyttelse for investorer og sikre et mer gjennomsiktig investeringmarkedet. Reglene bør også sørge for et stabilt indre marked for investeringer og konkurranse til fordel for kundene.

MiFID er forkortelsen for "Markets in Financial Instruments Directive". Den første pakken med nye regler ble innført i 2007, og nå kommer utvidet pakke, kjent som MiFID II.

MiFID II innebærer en rekke endringer for deg som investor. Endringene gjelder fra 3.1.2018 for alle banker i hele EU.

På denne nettsiden vil du få vite mer om endringene etter hvert som de trer i kraft.

Les mer om MiFID II