- Blir bilen skadet av en annen fører, så er det den andre førerens ansvarsforsikring som dekker skaden på bilen din, sier Øyvind Stople, produktsjef i Tryg Forsikring.
- På sjøen kan det være at du selv må bruke din kaskoforsikring dersom andre skader båten din.

Hva betyr ordet kasko?

Kasko kommer fra det spanske ordet ‘casco’ som betyr skipsskrog. Kaskoforsikring var opprinnelig en forsikring som dekket rederiene ved skader på skip og tilbehør.

Ansvarsregler på sjøen

Det er sjølovens kollisjonsansvarsregler som avgjør om den som har forårsaket skaden skal stå ansvarlig for den. Regelen er at de må ha utvist et skyldansvar som oppfyller visse juridiske krav. Dette er nyttig for deg som er båteier å ha kjennskap til.

‘Dersom en annen båt påfører skade på båten din, risikerer du selv å måtte dekke skaden på din egen båt
– selv om du ikke var skyld i skaden.’

For mange virker dette både urettferdig og merkelig, men slik er altså reglene. De eneste tilfellene hvor den andre kan måtte komme til å stå ansvarlig for skaden, er hvis de har opptrådt uaktsomt (for eksempel holdt høy fart i henhold til omgivelser og farvann) eller direkte har skyld i skaden.

Noen eksempler

Hvis en båt kommer for å legge til kai ved siden av din båt som ligger fortøyd, og noe skjer med motoren som gjør at den kolliderer med din har du ikke nødvendigvis krav på erstatning fra den andre båteieren. Har du da ikke kaskoforsikring på båten din, må du selv betale for reparasjoner på din båt.

Et annet eksempel kan være at din båt ligger på land i vinteropplag. Hvis en annen båt skulle velte og skade din båt, har du ikke krav på erstatning fra den andre båtens eier med mindre de har gjort noe uaktsomt. Igjen vil du være avhengig av å ha kaskoforsikring på din båt for å være helt sikker på at du ikke må dekke skaden på din båt selv.

Velg kaskoforsikring til båten din

- Som eksemplene over viser, kan det være at du må dekke skaden på båten din, selv om det ikke er du som er skyld i saken, sier Stople. Det er derfor lurt å ha kaskoforsikring – uansett hvor dyktig eller erfaren båtfører du selv er, avslutter han.

Det lønner seg å bruke kundefordelene

Er du usikker på hvilke forsikringer du har, og hvilke du bør ha?

Som Danske Bank-kunde får du gode rabatter og flere fordeler på forsikringer hos Tryg. Snakk med en hyggelig rådgiver for en gjennomgang av forsikringene du faktisk trenger, og hvilke fordeler du får som kunde.

Les mer om fordelene dine

Innholdet er levert av Tryg og ble opprinnelig publisert i Tryg-magasinet.