Vi jobber med bevisstgjøring rundt eierskapet, familien og virksomheten. Hvilken rolle har man i dag og hvilke muligheter finnes framover i selskapet i forhold til en aktiv rolle, en passiv rolle og styret. Vi ser på hvordan kommunikasjon foregår, hvilke spilleregler man bør følge og klassiske feil man bør unngå.

Kurset inneholder læring om hvordan eie i forhold til organisering, avtaler, arv og skifte. Videre gir kurset innblikk i forvaltning, og det å forstå og håndtere risiko.

Vi tar for oss temaet Framtiden, og hvordan vi må forholde oss til raske endringer som skjer med hensyn til digitalisering, ny teknologi og nye markeder.

Programmet består av foredrag, gruppearbeid hvor det løses case og bedriftsbesøk.

Nettverksbygging mellom deltakerne er viktig, og vi anbefaler også søsken å delta sammen.