Skatt, arv, og generasjonsskifte

Få mer ut av din formue ved å optimalisere din eierstruktur, og planlegg for fremtidige eier- og generasjonsskifter.

De fleste økonomiske valgene du gjør, får en skatteeffekt. Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å vite hva som er best. Som Private Banking-kunde får du bistand fra våre erfarne skattespesialister som kan orientere om regelverk og aktuelle tilpasningsmuligheter for deg og din familie.

Du kan spare mye skatt ved valg av en skatteoptimal eierstruktur, både løpende og ved et fremtidig salg og/eller generasjonsskifte. Uansett hvor du befinner deg i livet, kan våre spesialister være dine sparringspartnere på følgende områder:

  • Skatteoptimale eierstrukturer
  • Skattefrie restruktureringer
  • Generasjon- og eierskifte
  • Hvordan hjelpe barna inn på eiendomsmarkedet
  • Fritidseiendom i utlandet
  • Inn- og utenlandsflytting
  • Testament, fremtidsfullmakt og aksjonæravtale i familieselskap

Kontakt oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Kontakt oss

Bli Private Banking kunde i Danske Bank