Vi investerer for deg

Når du foretrekker å overlate investering til profesjonelle.

Hvis du heller vil bruke tiden din på andre ting enn å passe på investeringene dine, kan du velge en av våre aktive forvaltningsløsninger.

Pengene dine kan investeres i en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Dette kan skje enten gjennom en direkte investering i et av våre kombinasjonsfond eller gjennom en avtale om aktiv forvaltning. Begge løsningene vil ha en risikoprofil og et investeringsmandat som er tilpasset din situasjon og investeringsmål. Historisk sett kan en portefølje med høy andel aksjer gi høyere avkastning på lang sikt enn en løsning med mye rentepapirer. En portefølje med en høy aksjeandel vil også svinge mer i verdi og dermed ha en høyere risiko enn en portefølje med en høy andel av rentepapirer. Ta kontakt med en rådgiver for å finne ut hvilken løsning som passer for deg.

Er du interessert i nyheter om investering? Som kunde i Private Banking er det enkelt å holde seg oppdatert på aktuelle muligheter og risiko knyttet til investering via vårt ukentlige nyhetsbrev.

Vi investerer sammen
Når du vil sparre med noen om investering.

Les mer om å investere sammen

Ansvarlige investeringer
Ønsker du å investere og samtidig gjøre en positiv forskjell? Vi tilbyr flere fond, som blant annet investerer i virksomheter som arbeider med vann og klimaløsninger.

Les mer om ansvarlige investeringer

Investeringsnyheter
Her kan du lese flere nyheter relatert til investering.

Les investeringsnyheter

Bli Private Banking kunde i Danske Bank