Skatteadvokatene er en viktig del av ditt spesialistteam i banken, og en god sparringspartner på tema som ofte oppleves som vanskelige å ta tak i.

De fleste økonomiske valgene du gjør, får en skatteeffekt. Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å vite hva som er den beste løsningen. Som Private Banking- og/eller Bedriftskunde kan du få bistand fra våre erfarne skattespesialister, som kan orientere deg og din familie om regelverk og aktuelle tilpasningsmuligheter innen skatt, arv og generasjonsskifter.

Uansett hvor du befinner deg i livet, kan våre spesialister være dine sparringspartnere på følgende områder:

  • Skatteoptimale eierstrukturer
  • Generasjon- og eierskifte
  • Arv og testament
  • Fremtidsfullmakt
  • Aksjonæravtale i familiebedrifter