Skattenyheter og maler

Her finner du artikler og noen av malene skrevet av våre skatteadvokater. Innhold om skatt for både deg som privatperson og bedrift.

Siste nytt


Endringer i formuesskatt mm

Har du fått med deg at regjeringen fremmer forslag om å redusere formuesskatten på aksjeinvesteringer for 2020? Se nyhetsbrev fra skatteadvokatene.

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til revidert budsjett for 2020. Det kom ingen vesentlige endringer på skatteområdet, men som ventet var forslagene naturligvis preget av covid-19 utbruddet.

Skattemelding for 2019 – Skatt på investeringer

Skatteadvokatene i Danske Bank har laget denne veiledningen som tar for seg skatt på investeringer for personlige skattytere.

Hvordan tilføre aksjeselskap kapital?

Det kan være flere gode grunner til at du ønsker å tilføre et selskap du eier ekstra midler. Dette kan typisk være at selskapet trenger likviditet, eller at du ønsker å skatteoptimalisere investeringene dine. Spørsmålet som oppstår er om selskapet skal lånes penger eller om det skal gjøres en kapitalforhøyelse?

Skatt i korona-tider


Næringslivet opplever i disse dager tøffe økonomiske tider med likviditetsutfordringer, risiko for konkurser og permitteringer mv. Myndighetene har kommet med flere strakstiltak på skatterettens område. Vi gir her en kort oppsummering av de mest sentrale tiltakene. Vår oppfatning er at tiltakene er bra, men ikke tilstrekkelige.

Skattemeldingen 2019-skatteadvokatene

Skatteadvokatene i Danske Bank gir deg her en kort informasjon om den nye skattemeldingene som blir sendt ut fra og med i dag.


Maler

Samboeravtale

Alle samboere bør skrive en samboeravtale. Bruk gjerne denne malen

Last ned

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er et privat alternativ til vergemål. Vi har laget tre maler ut fra ulike livssituasjoner. Bruk gjerne den som passer for deg.

Last ned

Bli Private Banking kunde i Danske Bank