Skattenyheter

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen temaet skatt. Her finner du artikler for både privatpersoner og bedrifter, skrevet av våre skatteadvokater.


Skatt

Forslag til statsbudsjett 2023

Regjeringen Støre fremla 6. oktober forslag til statsbudsjettet for 2023. Skatteadvokatene har gått gjennom forslaget og sett på hvordan du påvirkes.

Skattemelding for 2021 skatt paa investeringer

Artikkel

Skattemeldingen 2021 - Skatt på investeringer

Skatteadvokatene i Danske Bank har laget denne veiledningen som tar for seg skatt på investeringer for personlige skattytere. Her svarer vi på spørsmål vi ofte får i forbindelse med skattemeldingen på dette området, samt gir deg noen praktiske tips.

Skatt vannkraft vindkraft og oppdrettsnaering

Nyheter

Regjeringen foreslår økte skatter for kraft- og havbruksnæringen

Økt skatt for kraftprodusentene og havbruksnæringen ble presentert på pressekonferansen onsdag 29. september. Les mer om de økte skatteinntektene her.

Frister fisjon fusjon kapitalnedsettelse og avvikling

Skatt

Frister for fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling 2022

Høstens frist for å rekke gjennomføring av fusjoner og fisjoner i år nærmer seg. Er det på tide med en gjennomgang av selskapsporteføljen i konsernet? 

Huskeliste aksjonaerer for hoesten

Skatt

Huskeliste for aksjonærer høsten 2022

Som aksjonær i investerings- og familieselskaper gjør du lurt å ta en fot i bakken før årsskiftet. Her er våre tips til hva du kan og bør vurdere i høst.

 Skattesatser 2022 | Danske Bank

Skatt

Skattesatser 2022

Regjeringsskiftet medførte en lang budsjetthøst. Skatteadvokatene gir deg derfor en oversikt over de viktigste satsendringene med virkning fra 2022.

To kvinner og en mann i møtesetting

Skatt

Har du A- og B-aksjer i familieselskapet ditt?

Aksjeklasser er et nyttig verktøy for de som ønsker å beholde styring i selskapet selv om barna kommer inn på eiersiden.

Mann leser avis hjemme ved bordet

Skatt

Skattekalender: Viktige datoer for deg som betaler skatt

Skatteadvokatene har laget en skattekalender som viser de viktigste «skattedatoene» for deg som privatperson og for holdingselskapet ditt.

Eldre mann bærer barn

Skattenyheter

Ny arvelov fra 2021 - hva betyr den for deg?

Fra nyttår trer den nye arveloven i kraft. Vi gir deg her en oversikt over hovedtrekkene i loven, slik at du kan se hva den betyr for deg og din familie.

Mann tar notater på lageret

Skatt

Lån fra eget selskap gir utbytteskatt

Dersom du eller noen i din nærmeste familie tar opp lån fra et selskap du er aksjonær i, vil dette som hovedregel utløse utbytteskatt for deg personlig.

woman-on-phone

Skatt

Skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet har foreslått nye regler for å unngå at eiere belaster egne selskaper med det de definerer som «privat konsum». Hva betyr det for deg?

 Verdsettelsesrabatter kan redusere formueskatten | Danske Bank

Skatt

Verdsettelsesrabatter kan redusere formueskatten

Verdsettelsesrabattene er viktig for alle som er i formuesskatteposisjon. Få oversikt over de viktigste for inntektsåret 2021, og les om endringene som trer i kraft i 2022.

 Skattefrie gaver og naturalytelser | Danske Bank

Artikkel

Skattefrie gaver og naturalytelser

Økonomiske fordeler fra arbeidsgiver er skattepliktig. Viktige unntak åpner dog for at arbeidstakere kan motta gaver og enkelte naturalytelser skattefritt.

 Bør du ta utbytte i år? | Danske Bank

Skatt

Bør du ta utbytte i år?

Fra 2022 og i årene fremover forventes en betydelig økning på utbytteskatt. Har du eget selskap bør du derfor vurdere å ta ut utbytte fra selskapet i år.

Stortinget

Skattenyheter

Statsbudsjettet 2022: Nyheter på skatteområdet

Forslag til statsbudsjett for 2022 er lagt frem, og innen skatterettens område er de fleste av dagens forslag både forventet og lite kontroversielle.

Bli Private Banking kunde i Danske Bank