Skattenyheter

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen temaet skatt. Her finner du artikler for både privatpersoner og bedrifter, skrevet av våre skatteadvokater.


 Skattesatser 2022 | Danske Bank

Skatt

Skattesatser 2022

Regjeringsskiftet medførte en lang budsjetthøst. Skatteadvokatene gir deg derfor en oversikt over de viktigste satsendringene med virkning fra 2022.

To kvinner og en mann i møtesetting

Skatt

Har du A- og B-aksjer i familieselskapet ditt?

Aksjeklasser er et nyttig verktøy for de som ønsker å beholde styring i selskapet selv om barna kommer inn på eiersiden.

Mann leser avis hjemme ved bordet

Skatt

Skattekalender: Viktige datoer for deg som betaler skatt

Skatteadvokatene har laget en skattekalender som viser de viktigste «skattedatoene» for deg som privatperson og for holdingselskapet ditt.

Mann tar notater på lageret

Skatt

Lån fra eget selskap gir utbytteskatt

Dersom du eller noen i din nærmeste familie tar opp lån fra et selskap du er aksjonær i, vil dette som hovedregel utløse utbytteskatt for deg personlig.

Eldre mann bærer barn

Skattenyheter

Ny arvelov fra 2021 - hva betyr den for deg?

Fra nyttår trer den nye arveloven i kraft. Vi gir deg her en oversikt over hovedtrekkene i loven, slik at du kan se hva den betyr for deg og din familie.

woman-on-phone

Skatt

Skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet har foreslått nye regler for å unngå at eiere belaster egne selskaper med det de definerer som «privat konsum». Hva betyr det for deg?

Artikkel

Skattemeldingen 2021 - Skatt på investeringer

Skatteadvokatene i Danske Bank har laget denne veiledningen som tar for seg skatt på investeringer for personlige skattytere. Her svarer vi på spørsmål vi ofte får i forbindelse med skattemeldingen på dette området, samt gir deg noen praktiske tips.

 Verdsettelsesrabatter kan redusere formueskatten | Danske Bank

Skatt

Verdsettelsesrabatter kan redusere formueskatten

Verdsettelsesrabattene er viktig for alle som er i formuesskatteposisjon. Få oversikt over de viktigste for inntektsåret 2021, og les om endringene som trer i kraft i 2022.

 Skattefrie gaver og naturalytelser | Danske Bank

Artikkel

Skattefrie gaver og naturalytelser

Økonomiske fordeler fra arbeidsgiver er skattepliktig. Viktige unntak åpner dog for at arbeidstakere kan motta gaver og enkelte naturalytelser skattefritt.

 Bør du ta utbytte i år? | Danske Bank

Skatt

Bør du ta utbytte i år?

Fra 2022 og i årene fremover forventes en betydelig økning på utbytteskatt. Har du eget selskap bør du derfor vurdere å ta ut utbytte fra selskapet i år.

Stortinget

Skattenyheter

Statsbudsjettet 2022: Nyheter på skatteområdet

Forslag til statsbudsjett for 2022 er lagt frem, og innen skatterettens område er de fleste av dagens forslag både forventet og lite kontroversielle.

Ungt par på visning

Sparing

Nye regler for boligsparing for ungdom (BSU)

Det er vedtatt to viktige endringer i reglene for BSU fra og med inntekståret 2021. Årlig sparebeløp økes, og med det skattefradrag. I tillegg kan du ikke eie bolig for å få fradraget.

Kvinne sitter og noterer

Skatt

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen har lagt forslag til revidert budsjett for 2020. Budsjettet er preget av covid-19, og det er ingen store endringer innen skatt.

Skattemelding for 2020 – Skatt på investeringer

Skatteadvokatene i Danske Bank har laget denne veiledningen som tar for seg skatt på investeringer for personlige skattytere.

Statsbudsjettet 2021 - Nyheter på skatteområdet

Som ventet inneholder Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 redusert formuesskatt for arbeidende kapital. Som tidligere varslet foreslås også økt formuesskatt for dyre boliger og kildeskatt på renter og royalty betalt til utlandet. Dagens skattesatser på alminnelig inntekt, lønn, utbytte, formue m.m. videreføres så å si uendret for 2021.

Bli Private Banking kunde i Danske Bank