Skattekalender 2021:
Viktige frister knyttet til skatt

Skatteadvokatene har laget en skattekalender som viser de viktigste «skattedatoene» for deg som privatperson og for holdingselskapet ditt. Ytterligere frister gjelder for AS som er arbeidsgiver og/eller MVA-pliktig. For fullstendig oversikt, se skatteetatens sider.

Skattekalenderen er a jour per 04.12.2020. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme fristutsettelser ifm Covid-19.

 

Viktige skattedatoer for privatpersoner i 2021

Q1

Mars

 • 15. mars:
  Frist betaling forskuddsskatt (1. termin)

April

 • Primo april:
  Skattemelding gjøres tilgjengelig elektronisk og sendes ut på papir
 • 30. april:
  Frist levering av skattemelding (lønnstakere og pensjonister) – eventuelt søke om utsatt frist

Q2

Mai

 • 15. mai:
  Frist betaling forskuddsskatt (2. termin).
 • 31. mai:
  Frist levering av skattemelding (personlig næringsdrivende) – eventuelt søke om utsatt frist.

  Frist innbetaling av ekstra skatt for å unngå renter på restskatt.

Q3

August

 • 20. august:
  Frist betaling av restskatt (1. termin)

September

 • 15. september:
  Frist betaling forskuddsskatt (3. termin)
 • 24.september:
  Frist betaling av restskatt (2. termin)

Q4

November

 • 15. november:
  Frist betaling forskuddsskatt (4. termin)

Desember

 • Medio desember
  Skattekort for 2022 er klart, kontroller om det er riktig

Viktige skattedatoer for AS i 2021

Q1

Januar

 • 31. januar:
  Frist levering aksjonærregisteroppgave

Februar

 • 15. februar:
  Frist betaling av forskuddsskatt (1. termin)

Q2

April

 • 15. april: 
  Frist betaling av forskuddsskatt (2. termin).

Mai

 • 31. mai:
  Frist levering av skattemelding / næringsoppgave.

  Frist innbetaling av tilleggsforskudd for å unngå renter på restskatt.

Juni

 • 30. juni:
  Frist generalforsamlingens godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, samt vedtak om ordinært utbytte.

Q3

Juli

 • 31. juli:
  Frist innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret.

Q4

Oktober

 • Medio oktober:
  Frist eventuell melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling til Foretaksregisteret

Desember

 • Primo desember:
  Frist eventuell melding om gjennomføring av fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling til Foretaksregisteret

Mer fra skatteadvokatene