Skattemelding for 2020 – Skatt på investeringer

Skatteadvokatene i Danske Bank har laget denne veiledningen som tar for seg skatt på investeringer for personlige skattytere.

Skatteetaten sender ut skattemeldingene for 2020 fortløpende og puljevis i perioden 16. mars til 7. april. Du vil få beskjed når din skattemelding er sendt deg med opplysninger om hvor du skal logge deg inn for å finne den, hhv skatteetaten.no og/eller altinn.no. Leveringsfristen for skattemeldingen er som vanlig 30. april. For næringsdrivende og deres ektefeller er leveringsfristen 31. mai.

I år ilegges det ikke renter på restskatt. Dette betyr at dersom du får beregnet en restskatt, kan du avvente med å betalte denne frem til forfall. Første termin for restskatt i år er 20. august.

Årsoppgave for våre verdipapirfond, ASK og børsnoterte aksjer finner du ved å logge inn på VPS Investortjeneste. Årsoppgaven ligger under «Postkasse».

Årsoppgave for Fondskonto og IPS finner du ved å logge inn på www.danica.no

Denne veiledningen gjelder kun privatpersoner. Den er ikke uttømmende, og gir ikke nødvendigvis svar på alle dine spørsmål. For nærmere informasjon, se www.skatteetaten.no


Bli Private Banking kunde i Danske Bank