Skatteetaten sender ut skattemeldingene fortløpende og puljevis fra og med 16. mars. Du vil få beskjed fra skatteetaten når du kan logge inn på din skattemelding. Nytt av året er at også næringsdrivende vil motta den nye type skattemeldingen som lønnstakere og pensjonister har fått de siste årene. 

Leveringsfristen for skattemeldingen er som vanlig 30. april. For næringsdrivende og deres ektefeller er leveringsfristen 31. mai. Merk at du kan gjøre endringer og sende inn skattemeldingen flere ganger, også etter at leveringsfristen har utgått. Skattekontoret vil i ligne deg i henhold til den sist innleverte skattemeldingen.

Hvis du får restskatt, kan du betale denne før 31. mai. På denne måten unngår du renter på restskatten. Rentesatsen for restskatt er 0,39 % beregnet fra 01.07.2021 til forfall førstetermin restskatt (høsten 2022).

De 10 vanligste spørsmålene vi får


Med vennlig hilsen

Skatteadvokatene i Danske Bank


Denne veiledningen er ikke uttømmende, og gir ikke nødvendigvis svar på alle dine spørsmål. For nærmere informasjon, sjekk Skatteetaten.