Har du A- og B-aksjer i familieselskapet ditt?

Aksjeklasser er et nyttig verktøy for de som ønsker å beholde styring i selskapet selv om barna kommer inn på eiersiden. Ofte velger senior å beholde full stemmerett og en forsterket utbytterett (A-aksjer), mens barnas aksjer gjerne er uten stemmerett og med noe begrenset utbytterett (B-aksjer). 

"Vær bevisst på hvilke rettigheter du gir aksjeklassene og hva du ønsker å oppnå - ikke minst dersom arveavgiften på et tidspunkt skulle komme tilbake."

Stein Are Mikkelsen

Skatteadvokat i Danske Bank

Oppsummering

  • Det er enkelt å etablere aksjeklasser, og det er enkelt å endre de
  • Har du overført eller vurderer å overføre B-aksjer til neste generasjon, diskuter med revisor eller din skatterådgiver om det er tilstrekkelig med eierrettigheter på aksjene med tanke på eventuell ny arveavgift
  • Suppler aksjeklassene med en aksjonæravtale, med tilhørende testament, fremtidsfullmakt og ektepakt

Med vennlig hilsen

Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen,
Skatteadvokatene i Danske Bank

Innholdet er utarbeidet av Skatteadvokatene i Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.


Bli Private Banking kunde i Danske Bank