Private Banking

Vi kan hjelpe deg med å strukturerer din formue og skape rom for dine visjoner både nå og i fremtiden.

Private Banking-rådgivning gir deg muligheten til å treffe de riktige beslutninger

Rådgivning i Private Banking gir deg et solid grunnlag for å kunne treffe overordnede strategiske beslutninger vedrørende din økonomi.

Hos oss får du rådgivning om samtlige faktorer som har og kan ha betydning for din økonomi. Faktorene analyseres ut fra skattemessige forhold, din holdning til risiko og hensyntar hvordan du vil bruke din formue.

Oppdag nye økonomiske muligheter

En god oversikt over økonomien er en forutsetning for å kunne tilrettelegge hverdagen og prioritere hva som har størst betydning.

Bankens unike Wealth Planner er et økonomisk verktøy som illustrerer forskjellige scenario for hvordan din formue vil utvikle seg  under forskjellige økonomiske forutsetninger. Ikke bare i morgen eller om et år – men gjennom hele livet. Du får altså en samlet økonomisk oversikt og et detaljert grunnlag som du og din familie kan prioritere ut fra. Wealth Planner kan vise deg muligheter du kanskje ikke visste du hadde.


Ring meg

* Felt markert med stjerne må fylles ut


Telefonsamtaler kan bli tatt opp og lagret til bruk for dokumentasjon og sikkerhet.

 • Helhetsperspektiv på din økonomi 

  Helhetsperspektiv på din økonomi 

  Sammen skaper vi en helhetlig oversikt over din formue på både kort og lang sikt. Vi hjelper deg med å balansere formue og gjeld, slik at du og dine nærmeste får de beste forutsetningene til å skape det livet dere ønsker.

  Vi samler et team av spesialister som kan gi råd når du trenger hjelp innenfor et spesifikt område, for eksempel ved bolighandel, arveplanlegging, skatt, utstasjonering eller salg av virksomhet.

 • Vi hjelper deg å være et skritt foran

  Vi hjelper deg å være et skritt foran

  Livet er fylt med forandringer som kan påvirke din formue. Vi hjelper deg å få oversikt over dine økonomiske muligheter, både på kort og lang sikt. Det gir deg og dine nærmeste gode forutsetninger til å skape det livet dere ønsker.

  Så snart vi oppdager nye muligheter for deg og din økonomi, tar vi kontakt. Vi presenterer ulike fremtidsscenarioer og perspektiver som du kanskje ikke hadde tenkt på, slik at du har gode forutsetninger til å ta gode valg for fremtiden.

  Med Danske Banks digitale formueverktøy, Wealth Planner™, får du oversikt over mulighetene i din og familiens formue. Vi kan blant annet simulere og vise hvordan din økonomi vil forandre seg i sin helhet, hvis du lever ut drømmene dine. Vi kan også vise deg hva som skal til for å gjøre det mulig.

  Les mer

 • Gjør en forskjell

  Gjør en forskjell

  Ønsker du å bruke dine erfaringer eller penger til å hjelpe andre? Da kan vi også bidra. Gjennom oss får du mulighet til å møte andre Private Banking-kunder som kan vise deg nye forretningsmuligheter og vinklinger på livet. Vi kan også hjelpe dine barn med å forstå økonomi og penger. Dermed er de godt rustet til å overta når tiden er inne.

Kontakt oss for å høre mer

Bli kunde

Family Office
Med Familly Office før du en totalleverandør av finansielle tjenester, til familier med privateide virksomheter.

Les mer

Generasjonsskifte
Sammen med et team av spesialister på skatt, familierett, finansiering og eierskifte kan vi hjelpe deg med å planlegge et vellykket generasjonsskifte som er tilpasset din situasjon.

Les mer

Bærekraftige investeringer
Ønsker du å investere og samtidig gjøre en positiv forskjell? Vi tilbyr flere fond, som blant annet investerer i virksomheter som arbeider med vann og klimaløsninger.

Les mer

Bli Private Banking kunde i Danske Bank