Det er frivillig for enhver å sette opp et testament som regulerer hva som skjer med verdier når en faller fra.
Noen situasjoner krever imidlertid i praksis at testament er etablert, for eksempel hvis du ønsker at:

  • Verdier etter deg fordeles på en annen måte enn det arvelovens regler tilsier
  • Livsarving eller ektefelle sin rett på arv skal begrenses
  • Eiendeler allokeres til nærmere angitte arving(er)
  • Livspartners eventuelle rett til uskifte skal begrenses eller bortfalle

Formkrav testament

Testament skal opprettes skriftlig og det gjelder bestemte regler til underskrift. To vitner må videre bevitne dokumentet, ved at testator skriver under dokumentet, eller vedkjenner seg sin underskrift, mens vitnene er til stede samtidig eller hver for seg.

Både testator og vitnene skal være over 18 år. Vitnene eller deres nærstående kan ikke være tilgodesett i testamentet.

Mal fra Skatteadvokatene i Danske Bank

Skatteadvokatene i Danske Bank har utarbeidet et utkast til testament. Et testament må alltid skreddersys slik at det er i tråd med situasjonen og de konkrete behov. Testamentet må derfor tilpasses ved at punkter utelates, skrives om eller suppleres med annen tekst. Er det skrevet testament tidligere, bør det også fremkomme at tidligere testament tilbakekalles.

Vi gjør oppmerksom på at bankens rolle på dette området er å være sparringspartner, og at malen kun er ment som innspill til ditt testament. Endelig utkast bør vurderes gjennomgått av egen rådgiver.

Ta kontakt med din rådgiver i Private Banking for mer informasjon.

Les mer om arv, skifte og utarbeidelse av testament her