Utredningen skal ut på høring og fristen er satt til 15. april 2023. Deretter blir det opp til politikerne å følge opp med eventuelle regelendringer.

Nå gjelder det å puste med magen, sette seg inn i de foreslåtte endringene og på nyåret vurdere om det er ønskelig å gjøre noen tilpasninger for egen del.

Nedenfor følger en oppsummering av skatteutvalgets forslag, samt skatteadvokatenes i Danske Bank sine umiddelbare refleksjoner.