I denne artikkelen kan du lese mer om noen av forslagene til skatte- og avgiftsendringer for 2024 som foreslått i forslag til statsbudsjett. For regjeringen venter nå budsjettforhandlinger med SV.

Du finner en samlet oversikt over skattesatser og beløpsgrenser mot slutten av artikkelen.