Den største endringen kom på eierskattesiden, hvor effektiv sats på utbytte ble oppjustert. Utover dette uteble imidlertid de store endringene for inntekts- og formuesskatt. Størst oppmerksomhet fikk kanskje innføringen av ekstra arbeidsgiveravgift for inntekter over kr 750 000.

Kort tid før statsbudsjettet, den 28. september, fremla regjeringen Støre også et forslag om å øke beskatningen på kraft- og oppdrettsnæringen. Forslagene er omtalt i statsbudsjettet.

Endringene som er lagt frem er kun et forslag fra regjeringens side. Det vil derfor være en viss usikkerhet knyttet til innholdet frem til fristen for budsjettforliket, som foreløpig er den 15. desember.

Under følger vår gjennomgang av forslag til statsbudsjett for 2023. Du finner en samlet oversikt over skattesatser og beløpsgrenser nederst i artikkelen.