Skattekalender 2021:
Viktige frister knyttet til skatt

Skatteadvokatene har laget en skattekalender som viser de viktigste «skattedatoene» for deg som privatperson og for holdingselskapet ditt. Ytterligere frister gjelder for AS som er arbeidsgiver og/eller MVA-pliktig. For fullstendig oversikt, se skatteetatens sider.

Skattekalenderen er a jour per 12.04.2021. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme ytterligere fristutsettelser ifm Covid-19.

 

Viktige skattedatoer for privatpersoner i 2021

Q1

Mars

 • 15. mars:
  Frist betaling forskuddsskatt
  (1. termin)

April

 • 17.mars - 7.april:
  Skattemelding gjøres tilgjengelig.
 • 30. april:
  Frist levering av skattemelding (lønnstakere og pensjonister) – eventuelt søke om utsatt frist

Q2

Mai

 • 15. mai:
  Frist betaling forskuddsskatt
  (2. termin).
 • 31. mai:
  Frist levering av skattemelding (personlig næringsdrivende) – eventuelt søke om utsatt frist.
  For 2021 kan personlig næringsdrivende etter søknad levere skattemeldingen senest
  20. august 2021.

  Merk at det for 2021 ikke vil ilegges renter på restskatt, så fremt den betales ved forfall.

Q3

August

 • 20. august:
  Frist betaling av restskatt
  (1. termin)

September

 • 15. september:
  Frist betaling forskuddsskatt
  (3. termin)
 • 24.september:
  Frist betaling av restskatt
  (2. termin)

Q4

November

 • 15. november:
  Frist betaling forskuddsskatt
  (4. termin)

Desember

 • Medio desember
  Skattekort for 2022 er klart, kontroller om det er riktig

Viktige skattedatoer for AS i 2021

Q1

Januar

 • 31. januar:
  Frist levering aksjonærregisteroppgave

Februar

 • 15. februar:
  Frist betaling av forskuddsskatt
  (1. termin)

Q2

April

 • 15. april: 
  Frist betaling av forskuddsskatt
  (2. termin).

Mai

 • 31. mai:
  Frist levering av skattemelding / næringsoppgave. For 2021 kan AS etter søknad levere skattemeldingen senest 20. august 2021.

  Merk at det for 2021 ikke vil ilegges renter på restskatt så fremt den betales før forfall.

Juni

 • 30. juni:
  Frist generalforsamlingens godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, samt vedtak om ordinært utbytte.

Q3

Juli

 • 31. juli:
  Frist innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret.

  Merk at Finansdepartementet vil sende på høring et forslag om at fristen utsettes med to måneder til 30. september, på samme måte som i 2020.

Q4

Oktober

 • Medio oktober:
  Frist eventuell melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling til Foretaksregisteret

Desember

 • Primo desember:
  Frist eventuell melding om gjennomføring av fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling til Foretaksregisteret

Mer fra skatteadvokatene


Bli Private Banking kunde i Danske Bank