Skattekalender 2023:
Viktige frister knyttet til skatt

Vi har laget en skattekalender som viser de viktigste «skattedatoene» for deg som privatperson og for holdingselskapet ditt. Ytterligere frister gjelder for AS som er arbeidsgiver, MVA-pliktig eller har andre særavgifter eller er morselskap i større flernasjonale konsern. For fullstendig oversikt, se skatteetatens sider.

Skattekalenderen er a jour per 05.05.2023.

 

Viktige skattedatoer for privatpersoner i 2023

Q1

Mars

 • 15. mars:
  Frist betaling forskuddsskatt
  (1. termin)

April

 • 14.mars - 31.mars:
  Skattemelding gjøres tilgjengelig.
 • 30. april:
  Frist levering av skattemelding (lønnstakere og pensjonister) – eventuelt søke om utsatt frist

Q2

Mai

 • 31. mai:
  Frist levering av skattemelding (personlig næringsdrivende og ektefeller) - eventuelt søke om utsatt frist
 • 31. mai:
  Frist innbetaling av tilleggsforskudd for å unngå renter på restskatt.

Juni

 • 15. juni:
  Frist betaling forskuddsskatt (2. termin)

Q3

September

 • 15. september:
  Frist betaling forskuddsskatt
  (3. termin)
 • 24.september:
  Frist betaling av restskatt
  (2. termin)

Q4

Desember

 • 15.desember:
  Frist betaling forskuddsskatt (4. termin).
 • Medio desember
  Skattekort for 2024 er klart, kontroller om det er riktig. Se Min Skatt hos Skatteetaten.

Viktige skattedatoer for AS i 2023

Q1

Januar

 • 31. januar:
  Frist levering Aksjonærregisteroppgave

Mars

 • 15. mars:
  Frist betaling av forskuddsskatt
  (1. termin)

Q2

Mai

 • 31. mai:
  Frist levering av skattemelding / næringsoppgave - eventuelt søke om utsatt frist.

Juni

 • 15.juni:
  Frist betaling av forskuddsskatt (2. termin)
 • 30. juni:
  Frist generalforsamlingens godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, samt vedtak om ordinært utbytte.

Q3

Juli

 • 31. juli:
  Frist innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret.

Q4

Oktober

 • Medio oktober:
  Frist eventuell melding med kreditorfrist til Foretaksregisteret (F.eks. fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling).

Desember

 • Primo desember:
  Frist eventuell melding om gjennomføring av hendelse etter kreditorfrist til Foretaksregisteret (F.eks. fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling).

Mer omkring skatt


Bli Private Banking kunde i Danske Bank

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.