Tema: Skatt for bedrifter

Alle som driver næringsvirksomhet må betale forskuddsskatt. Men hva mer må du som har egen bedrift tenke på når det gjelder virksomhetsbeskatning? På denne siden vil du finner nyttige artikler og informasjon på temaet skatt for bedrifter.


Ung mann ser på PCskjerm til ung kvinne

Artikkel

Lønn eller utbytte fra AS?

Skal du ta ut lønn eller utbytte fra ditt AS? Som ansatt i eget AS har du flere muligheter, men det kan påvirke både skatt og pensjon, så vel som trygd.

Kvinne signerer papirer

Artikkel

Fritaksmetoden

Fritaksmetoden innebærer at aksjeinntekter og –gevinster mm. er fritatt beskatning. Hvordan fungerer fritaksmetoden og hvem gjelder den egentlig for?

Menn i dress prater sammen

Artikkel

Salg av virksomhet - skattemessig earn-out

Begrepet earn-out knytter seg til salg av virksomhet, og er et kjent instrument ved forhandling om pris. Her kan du lese mer om den skattemessige siden.

Kvinne sitter med laptop ved stuebord

Artikkel

Skatteoptimal eierstruktur

Det er viktig å ha fokus på eierstruktur. Både med tanke på risiko og løpende beskatning, så vel som ved generasjonsskifte eller redusert skatt ved salg. 

ung mann og kvinne sitter foran PC-skjerm

Artikkel

Investering i oppstartselskap

Et særskilt skatteinsentiv gis for langsiktige investeringer i oppstartselskap. Ordningen gir privatpersoner et umiddelbart fradrag på inntil kr 500 000 per år, men forutsetter blant annet en eiertid på minimum 3 år.

 Skattefrie gaver og naturalytelser | Danske Bank

Artikkel

Skattefrie gaver og naturalytelser

Økonomiske fordeler fra arbeidsgiver er skattepliktig. Viktige unntak åpner dog for at arbeidstakere kan motta gaver og enkelte naturalytelser skattefritt.

woman-on-phone

Artikkel

Skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet har foreslått nye regler for å unngå at eiere belaster egne selskaper med det de definerer som «privat konsum». Hva betyr det for deg?

Mann tar notater på lageret

Artikkel

Lån fra eget selskap gir utbytteskatt

Dersom du eller noen i din nærmeste familie tar opp lån fra et selskap du er aksjonær i, vil dette som hovedregel utløse utbytteskatt for deg personlig.

Mann foran PC

Artikkel

Innskudd eller innlån til AS?

Det kan være flere gode grunner til at du ønsker å tilføre ekstra midler til et selskap du er eier i. Men er innskudd eller innlån beste løsning?

Mann sitter i stol med nettbrett i industrielle omgivelser

Artikkel

Skattefri omdannelse fra enkeltpersonforetak til AS

Det er mulig å gjennomføre en omdanning av et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap uten å utløse beskatning, og flere gode grunner til å vurdere dette nærmere, ikke minst de skattemessige.

Ung kvinne i nettmøte

Artikkel

Stifte nytt aksjeselskap (AS)

Det er både raskt og enkelt å stifte et aksjeselskap (AS) selv via Altinn. Her får du praktiske tips og råd om hvordan du går frem og hva du bør tenke på.

To kvinner og en mann i møtesetting

Artikkel

Har du A- og B-aksjer i familieselskapet ditt?

Aksjeklasser er et nyttig verktøy for de som ønsker å beholde styring i selskapet selv om barna kommer inn på eiersiden.

Bli Private Banking kunde i Danske Bank