Á jour mai 2023

Arveskatt har stått høyt på agendaen hos mange etter at Torvik-utvalget fremla sine anbefalinger, den 19. desember 2022. Selv om mye nå tyder på at arveskatten ikke kommer med det første, har det aldri vært gunstigere regler for gjennomføring av et generasjonsskifte enn de vi har i dag.

Dersom du vil være sikker på å unngå en eventuell framtidig arveskatt, er det gode grunner for å vurdere om man bør overføre noen verdier allerede nå. Å gjennomføre et generasjonsskifte er ofte sammensatt, og det er en rekke forhold som man må ta i betraktning. Hvilke vurderinger som må tas avhenger blant annet av hva man ønsker å overføre. Vårt mål i Danske Bank er å gi deg som kunde relevant og nyttig informasjon om nåværende skatteregler, mulige skatteendringer og eventuelle hensiktsmessige tilpasninger.

Innføres arveskatten? Les skatteadvokatenes refleksjoner omkring temaet

Å gjennomføre et generasjonsskifte er ofte sammensatt, og det er en rekke forhold som man må ta i betraktning.

Under følger en oversikt over hva du bør tenke gjennom i forkant av et generasjonsskifte og noen råd om selve gjennomføringen.