"Vær bevisst på hvilke rettigheter du gir aksjeklassene og hva du ønsker å oppnå - ikke minst dersom arveavgiften på et tidspunkt skulle komme tilbake."