Webinarserie:
Rett på sak

I denne webinarserien tar skatteadvokatene i Danske Bank for seg ulike problemstillinger og prøver å finne løsninger. Første tema ut er generasjonsskifte

Generasjonsskifte

Skatteadvokatene i Danske Bank tar for seg ulike problemstillinger, og gir oss en nyttig gjennomgang for hvordan man bør gå frem når man skal gjennomføre et generasjonsskifte.

Hvordan bør man planlegge for et generasjonsskifte? Kommer arveskatten tilbake? Hvilke forberedelser bør man gjøre? Bør man dele ut forskudd på arv? Og hvordan setter man opp avtaler for å sikre at arven forvaltes som ønsket?

Vi har laget en tredelt serie som tar for seg ulike deler av et generasjonsskifte:

 • Generasjonsskifte og arveskatt
 • Generasjonsskifte og overdragelse av fast eiendom
 • Generasjonsskifte og overføring av aksjer
 •  Leder for Private Banking og Investering, Aleksander Ramløff Dahl, leder oss gjennom sendingene. Med seg har han med leder for skatteadvokatene Per-Ole Hegdahl, skatteadvokat Espen Temre og skatteadvokat Sara Storvik.

 • Generasjonsskifte og arveskatt

  Kan arveskatten komme tilbake? Hvilke praktiske ting må man ta stilling til i forbindelse med et generasjonsskifte? Og hva bør man ta høyde for i planleggingen? Per-Ole Hegdahl deler sine tanker rundt arveskatt og hva du bør tenke på i forbindelse med generasjonsskifter.

  807c614e-ca52-45d4-8659-d698e3541389


  Gi tilbakemelding
  Les mer om generasjonsskifte her

 • Generasjonsskifte og overføring av aksjer

  Hvordan bør du gå frem når du skal overføre aksjer i forbindelse med et generasjonsskifte? Hvordan ser en optimal eierstruktur ut? Bør man opprette forskjellige aksjeklasser? Espen Temre gir deg en oversikt over hva du bør tenke på når aksjer skal overføres til neste generasjon.

  29873e6b-f248-4d19-9896-3b92dfb64548


  Gi tilbakemelding
  Les mer om generasjonsskifte her

 • Generasjonsskifte og overdragelse av fast eiendom

  Hva er det viktig å tenke på når fast eiendom er en del av et generasjonsskifte? Hvilke eiendommer er det praktisk å overføre nå, og hvordan gjøres dette i praksis? Må overdragelsen tinglyses? Sara Storvik gir deg en innføring i hva du bør tenke på dersom du vurderer å overføre fast eiendom.

  9f1fccd5-e53c-4f25-957a-1a1ff2c0ff59


  Gi tilbakemelding
  Les mer om generasjonsskifte her

Se webinarserien

Generasjonsskifte

Skatteadvokatene i Danske Bank tar for seg ulike problemstillinger, og gir oss en nyttig gjennomgang for hvordan man bør gå frem når man skal gjennomføre et generasjonsskifte.

Hvordan bør man planlegge for et generasjonsskifte? Kommer arveskatten tilbake? Hvilke forberedelser bør man gjøre? Bør man dele ut forskudd på arv? Og hvordan setter man opp avtaler for å sikre at arven forvaltes som ønsket?

Vi har laget en tredelt serie som tar for seg ulike deler av et generasjonsskifte:

 • Generasjonsskifte og arveskatt
 • Generasjonsskifte og overdragelse av fast eiendom
 • Generasjonsskifte og overføring av aksjer
 •  Leder for Private Banking og Investering, Aleksander Ramløff Dahl, leder oss gjennom sendingene. Med seg har han med leder for skatteadvokatene Per-Ole Hegdahl, skatteadvokat Espen Temre og skatteadvokat Sara Storvik.

Generasjonsskifte og arveskatt

Kan arveskatten komme tilbake? Hvilke praktiske ting må man ta stilling til i forbindelse med et generasjonsskifte? Og hva bør man ta høyde for i planleggingen? Per-Ole Hegdahl deler sine tanker rundt arveskatt og hva du bør tenke på i forbindelse med generasjonsskifter.

807c614e-ca52-45d4-8659-d698e3541389


Gi tilbakemelding
Les mer om generasjonsskifte her

Generasjonsskifte og overføring av aksjer

Hvordan bør du gå frem når du skal overføre aksjer i forbindelse med et generasjonsskifte? Hvordan ser en optimal eierstruktur ut? Bør man opprette forskjellige aksjeklasser? Espen Temre gir deg en oversikt over hva du bør tenke på når aksjer skal overføres til neste generasjon.

29873e6b-f248-4d19-9896-3b92dfb64548


Gi tilbakemelding
Les mer om generasjonsskifte her

Generasjonsskifte og overdragelse av fast eiendom

Hva er det viktig å tenke på når fast eiendom er en del av et generasjonsskifte? Hvilke eiendommer er det praktisk å overføre nå, og hvordan gjøres dette i praksis? Må overdragelsen tinglyses? Sara Storvik gir deg en innføring i hva du bør tenke på dersom du vurderer å overføre fast eiendom.
b2d205e6-29a4-4b84-917c-172826517c07


Gi tilbakemelding
Les mer om generasjonsskifte her

Aleksander Ramløff Dahl

Aleksander Ramløff Dahl

Leder for Private Banking og investeringer

Aleksander Ramløff Dahl er leder for Private Banking og investeringer i Danske Bank Norge. Han er riktignok ikke ny i banken, og fra 2019 - 2022 ledet Aleksander personmarkedsområdet i Danske Bank Norge. Før det ledet han i syv år Wealth Management, bedre kjent som formuesforvaltningsområdet.

Aleksander er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og har også lang fartstid fra Orkla Finans.

Følg Aleksander på LinkedIn

Per-Ole Hegdahl

Leder for skatteadvokatene i Danske Bank

Per-Ole har jobbet med skatterett siden 1993 og har blant annet erfaring fra Skatteetaten, Norges Bondelag, Regnskap Norge og sist som advokat i Skattebetalerforeningen. Han har jobbet mye med skatterådgivning for personlige skattytere, men har også erfaring med bedriftsskatterett og familierett.

Per-Ole er en aktiv skattedebattant og har skrevet flere kronikker og leserinnlegg i ulike aviser. Han er ofte benyttet som skatteekspert når media trenger uttalelser om hvordan skattereglene er å forstå.

Følg Per-Ole på LinkedIn

Sara Storvik

Skatteadvokat i Danske Bank

Sara har erfaring fra Deloitte Advokatfirmas avdeling for selskapsskatt. Hun er spesialisert innenfor norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, men har også jobbet mye med kontrakts- og selskapsrett. I Deloitte har hun jobbet med transaksjoner, omorganiseringer, oppkjøp/etablering i utlandet og lignende strukturendringer.

Fra Danske Bank har hun bred erfaring innenfor skatt, arv- og familierett knyttet til generasjonsskifter, samt generell skatterådgivning for personlige skattytere og bedriftseiere. 

Følg Sara på LinkedIn

Espen Temre

Skatteadvokat i Danske Bank

Espen Temre er utdannet både jurist og revisor og har erfaring fra EY Advokatfirma. Han har ytt rådgivning overfor kunder knyttet til fusjon, fisjon og endringer av egenkapital, samt rådgivning til aksjeeiere og foretak om skatte- og
selskapsrelaterte tema.

I tillegg har han erfaring med å bistå eiere, og neste generasjons eiere, med strukturering av eierskap til aksjer, samt forberede og gjennomføre generasjonsskifter.

Følg Espen på LinkedIn

Siste skattenytt


Bli Private Banking kunde i Danske Bank

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.