På innsiden med Nikola Olsen

- Hvordan jobber en renteforvalter?

"På innsiden" er en webinarserie som går i dybden på ulike roller i Danske Bank. Dette er tredje episode i en webinarserie der Aleksander Ramløff Dahl intervjuer personer tilknyttet investeringsområdet i Danske Bank.

På innsiden: Hvordan jobber en renteforvalter?

Nikola Olsen har vært en del av det samme teamet i snart 20 år, og har vært med på å bygge opp en portefølje innen renteforvaltning som har gått fra 2 til 50 milliarder. Investering i aksjer har bredere omtale enn investeringer i rentemarkedet, men interessen for rentemarkedet øker. Få innsikt i driverne i rentemarkedet når Aleksander Ramløff Dahl tar et dypdykk i forvaltning av rentebærende plasseringer sammen med senior porteføljeforvalter Nikola Olsen.

  • Hva fokuserer våre renteforvaltere på?
  • Hvordan tar de vare på renteplasseringene for kundene?
  • Hvordan analyserer, og hvordan eksponerer, man seg i rentemarkedet?
  • Hvilke type risikoklasser og utstedere finnes innenfor rentemarkedet?
  • Hvilke analyser ligger til grunn for forvalternes arbeid? Hvordan drifter de porteføljene?
  • Hva slags type vurderinger gjør de i sine analyser? Hva driver avkastningen i rentemarkedet?

Møt ekspertene og bidragsyterneAleksander Ramløff Dahl

Aleksander Ramløff Dahl er leder for Private Banking og investeringer i Danske Bank Norge. Han er riktignok ikke ny i banken, og fra 2019 - 2022 ledet Aleksander personmarkedsområdet i Danske Bank Norge. Før det ledet han i syv år Wealth Management, bedre kjent som formuesforvaltningsområdet.

Aleksander er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og har også lang fartstid fra Orkla Finans.Nikola Olsen

Nikola Olsen jobber som senior porteføljeforvalter, med norske renter. Han har jobbet med rentemarkedet i Danske Bank-systemet siden 2003, og har vært del av det samme teamet siden.

Nikola er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Agder, og har også tilleggsutdanninger som renteanalytiker, porteføljeforvalterstudiet og kredittanalyse.

Se også


Content is loading