Hent ut verdien av oppkjøpet

Når du har gjennomført oppkjøpet, starter det viktige arbeidet med å realisere verdien. Her er en veiledning.

 • 1. Skap verdi

  Når du har kjøpt en annen bedrift, starter det harde arbeidet med å generere verdi fra oppkjøpet. Foreløpig har oppkjøpet kun kostet ressurser i form av tid og penger.

  For å realisere det fulle potensialet, må du sørge for å ha en strukturert overgang til fasen etter gjennomføringen av oppkjøpet. De forventede synergieffektene må realiseres raskt, hvis ikke risikerer man at prosessen mister momentum og at forutsetningene for forretningsplanen smuldrer opp. Her følger en veiledning til hvordan du sikrer at oppkjøpet kaster av seg.

  Du kan også lese om hvordan du forbereder et oppkjøp eller hvordan du gjennomfører selve oppkjøpet.

  Hvis du vil høre hva vi kan gjøre for å hjelpe deg med å forberede eller gjennomføre et oppkjøp, er du velkommen til å kontakte oss, helt fortrolig, på tlf 06030 eller 06030@danskebank.no.
 • 2. Gjennomfør planen din

  Som skrevet tidligere har oppkjøpsprosessen foreløpig vært en ren utgiftspost, nå skal det skapes verdi. Hvis du har gjort forarbeidet grundig, har du allerede en plan for hvordan oppkjøpsobjektet skal integreres i den eksisterende virksomheten. Hvis du ikke har en slik plan, er det på høy tid å lage en. En slik plan baseres på din egen forretningsplan og analysen av oppkjøpsobjektet gjennom due diligence-prosessen. Det kan du lese mer om i veiledningene våre for forberedelse og gjennomføring av oppkjøp

  Og du har det travelt. En tommelregel sier at eventuelle synergieffekter skal forløses i løpet av de første seks månedene etter oppkjøpet. Hvis ikke er det stor fare for at de uteblir.

  Du kan eventuelt engasjere strategi-/ledelseskonsulenter for å hjelpe deg med å utarbeide og gjennomføre selve planen.

  Tre tips til oppkjøp

  Kjemi kan være viktig
  Selv om et oppkjøp i teorien er en ganske rasjonell begivenhet, skal man ikke undervurdere følelsene som kan ligge i det. Spesielt hvis selgeren selv har stiftet virksomheten, eller den har vært i familiens eie i generasjoner, er menneskelige relasjoner og kjemi veldig viktig. Som kjøper må du ikke undervurdere dette hvis du ønsker de beste forutsetningene for å gjøre et oppkjøp til en best mulig pris.

  Gjør grundige forberedelser
  Vi har også nevnt det i veiledningen vår til forberedelsesfasen, men det skader ikke å gjenta det: Et oppkjøp handler ikke bare om å se en mulighet og skrive en sjekk. Hvis du ønsker de beste forutsetningene for å lykkes med et oppkjøp, krever det grundige og strukturerte forberedelser med hjelp fra gode rådgivere. Penger spart i startfasen kan bli dyrt på lengre sikt.

  Vær alltid forberedt på å stoppe prosessen
  Dette er nevnt i veiledningen vår til selve oppkjøpsfasen, men det er relevant i hele oppkjøpsprosessen: Vær alltid forberedt på å stoppe prosessen. Uansett om det er i starten av forberedelsene eller underveis i forhandlingene, må du være forberedt på å avbryte prosjektet hvis omstendighetene tilsier det. Man kan ofte ha en tendens til å bli mindre kritisk når man står overfor muligheten til å gjøre et oppkjøp – og denne tendensen forsterkes jo lenger man kommer i prosessen. Det kan føre til feil og dyre beslutninger.

 • 3. Ikke undervurder kulturelle forskjeller

  Det kan være fristende å se fusjoneringen av to bedrifter som en helt rasjonell prosess, der 2+2=4, men sånn er det ikke. Selv om Norge er et lite land, kan det være store kulturforskjeller mellom ulike bedrifter. Slike forskjeller vil naturligvis bare være større hvis du kjøper en virksomhet i et annet land.

  Som oppkjøper kan det derfor være lurt å forsøke å forstå kulturen i bedriften man overtar. Uansett om man velger å forsøke å skape en ny, felles kultur, eller om man lever fint med forskjellene, er det viktig å være bevisst på hvordan virkeligheten er. 

  Manglende forståelse for kultur kan være et stort hinder for gjennomføringen av planene, og det kan i siste instans medføre at et oppkjøp ikke genererer den verdien det har potensiale til.
 • 4. Lag en ny, samlet strategi.

  Etter rundt 100 dager er tiden inne for å gjøre opp status for oppkjøpet. Hva har gått som planlagt, hva har blitt oppdaget underveis, og hva byr det på for fremtiden? 

  På grunnlag av en evaluering av den første tiden, kan det være en god idé å lage en ny eller oppdatere den overordnede forretningsstrategien, slik at den avspeiler den nye virkeligheten for bedriften.

Danske Bank tilbyr denne veiledningen for generell rådgiving vedrørende ulike prosesser bedrifter ofte går gjennom på forskjellige tidspunkt. Denne veiledningen skal ikke anses som juridisk eller forretningsmessig rådgiving. Danske Bank påtar seg ikke ansvar for eventuelle beslutninger eller tap foretatt på grunnlag av innholdet i veiledningen. Ønsker du mer spesifikk informasjon rundt prosessen du leser om, anbefaler vi deg å søke profesjonell bistand.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.