Internasjonal handel – innledende forberedelse

Når din bedrift skal importere eller eksportere, er det en rekke ting som må tas stilling til. Vi har samlet råd og tips til deg som ønsker å handle med utland.

 • 1. Mange årsaker til å handle internasjonalt

  Det finnes mange ulike faktorer som får bedrifter til å bevege seg ut på de internasjonale markedene for å kjøpe eller selge produkter på tvers av landegrenser. Grunnene går fra ønsket om å skape vekst ved å selge en vare eller tjeneste på et nytt marked, til å dra nytte av internasjonal teknologi eller kunnskap ved å kjøpe hjem produkter eller tjenester.

  Selv om utviklingen og moderne teknologi har gjort det enklere enn noensinne å handle med utlandet, er dette stadig forbundet med en annen type uvisshet og risiko enn handel på hjemmemarkedet. Selv om vi godt vet at verden ikke fungerer bare etter formler, og at et import- eller eksporteventyr kan starte tilfeldig, bør man som bedrift forberede seg ordentlig. Dette får du tips om i denne veiledningen.

  Til å begynne med kan det være en fordel å definere hvorfor man er på vei ut på de internasjonale markedene. Det kan du lese mer om i de følgende punktene.

 • 2. Typiske årsaker til å importere

  Vi starter med å ta en titt på hva som får virksomheter til å importere. Det kan for eksempel være:

  • å få tilgang til varer man ikke får på hjemmemarkedet
  • å hente inn ny teknologi til det lokale markedet
  • å skaffe ferdigvarer av høyere kvalitet
  • å få tilgang til billigere varer

  Når du har identifisert hvorfor bedriften din skal importere, har du et godt utgangspunkt for å tilrettelegge prosessen.


 • 3. Vesentlige årsaker til å eksportere

  Dette er de typiske grunnene til at virksomheter eksporterer til utlandet:

  • for å øke omsetningen
  • redusere avhengigheten av eksisterende markeder
  • skape ny etterspørsel etter produktene
  • jevne ut sesongavhengige svingninger i omsetningen

   

  Det kan naturligvis også være andre og mer opplagte grunner – slik som at en utenlandsk kunde har hørt om produktet ditt og vil kjøpe det – men i alle tilfeller er det en god idé å selv være bevisst på grunnen til at man vil eksportere, slik at man kan forsikre seg om at det passer inn i forretningsstrategien.


 • 4. Hvem skal jeg handle med?

  Hvis ikke importen eller eksporten er startet med at noen har henvendt seg for å kjøpe eller selge produkter, er det første spørsmålet hvem man skal handle med.

  Kanskje virksomheten din allerede har en eksisterende handelspartner som dere vil selge til eller kjøpe mer av. Kanskje må dere ut og finne nye kunder eller leverandører. I begge tilfeller dukker det opp en rekke spørsmål, både om motpartens stabilitet og troverdighet, og om eventuelle økonomiske, politiske og kulturelle forskjeller. Disse usikkerhetene er forskjellige fra import til eksport, og derfor tar vi en nærmere titt på dem hver for seg i de følgende punktene.

 • 5. Usikkerhet ved import

  Når vi snakker med virksomheter som importerer varer fra utlandet, dreier den første og største usikkerheten seg om varene blir levert etter den avtalte standarden. For å sikre dette er det to overordnede ting du bør gjøre: Det første er å foreta nødvendige undersøkelser om leverandøren (dette går vi mer inn på i veiledningen vår om planlegging og gjennomføring av internasjonal handel) . Deretter bør du sørge for å forhandle avtalen slik at det er full enighet om hva minimumsstandarden er, og at din endelige pris dekker alt – både produksjon, emballasje, transport og importavgifter.

  En annen usikkerhet ved import er det litt enklere, økonomiske aspektet: Har du ressurser til å overholde forpliktelsene dine? Her bør du forsikre deg om at du har den nødvendige likviditeten til å møte betalingsfristen fra leverandøren.

  Til slutt finnes det også mer generelle usikkerheter – disse kan man også kalle “the known unknown” – altså alle tingene du vet kan gå galt, men som du ikke nødvendigvis har oversikt over. Det kan være ting som sikkerhets- og miljømessige forhold hos produsenten, eller plasseringen av erstatningsansvar for skader på de importerte varene. Disse tingene bør du vurdere før du importerer.

 • 6. Usikkerhet ved eksport

  Først og fremst er eksportvirksomheter ofte bekymret for om kundene betaler eller ikke – både hele beløpet og til avtalt tid. Denne usikkerheten kan man minimere ved å undersøke kunden nøyere og forsikre seg om at betalingsbetingelsene er klare og tydelige, samt bruke/kreve sikringsinstrumenter som gir økt sikkerhet for betaling. Du kan lese mer om dette i veiledningen vår om planlegging og gjennomføring av internasjonal handel.

  Det neste spørsmålet som dukker opp, er om virksomheten din er klar for å eksportere. Har dere de nødvendige ressursene til å selge til utlandet, og hvordan passer det inn i forretningsplanen? Det er et spørsmål som det er nødvendig å kartlegge før dere setter i gang med eksportvirksomhet.

  Ved eksport kan det dukke opp juridiske og rettslige hindringer, på samme måte som det må tas høyde for tollforhold. Det kan også skje at produktet eller tjenesten må tilpasses det lokale markedet.

  Hvis du er bevisst på alt dette, er du godt rustet til å fortsette med eksporteventyret ditt.

Danske Bank tilbyr denne veiledningen for generell rådgiving vedrørende ulike prosesser bedrifter ofte går gjennom på forskjellige tidspunkt. Denne veiledningen skal ikke anses som juridisk eller forretningsmessig rådgiving. Danske Bank påtar seg ikke ansvar for eventuelle beslutninger eller tap foretatt på grunnlag av innholdet i veiledningen. Ønsker du mer spesifikk informasjon rundt prosessen du leser om, anbefaler vi deg å søke profesjonell bistand.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.