Internasjonal handel – planlegging og gjennomføring

Skal du handle med utland bør du blant annet kjenne kunden eller leverandøren, risikofaktorene samtidig som du må holde styr på dokumentasjon og rettslige krav. Her er noen tips på veien.

 • 1. Planlegging

  Når du skal planlegge den internasjonale handelen, bør du begynne med å vurdere forretningspotensialet. Dette innebærer å gjøre en nøktern og kritisk vurdering av både salgspotensialet og om organisasjonen din er klar for dette. Kanskje det vil ta for mye fokus bort fra kjernevirksomheten å bruke ressurser på å eksportere eller importere? 

  Hvis du velger å fortsette, kan du legge en mer detaljert plan om hva som bør skje og hvordan. Her kan du ta utgangspunkt i følgende trinn.

 • 2. Undersøkelser av markedet

  Her kan du bli bedre kjent med både markedet og en eventuell handelspartner.

  Spesielt hvis du skal eksportere, bør du sørge for å bli kjent med det nye markedet ditt. Her kan du både ha glede av markedsanalyse og ved å snakke med eventuelle kontakter i markeder eller andre bedrifter som har prøvd å eksportere til det aktuelle markedet.

 • 3. Kjenn kunden eller leverandøren

  Både ved import og eksport kan det være viktig å kjenne handelspartneren din. Hvis du importerer, er det fint å ha en viss sikkerhet for at varene kommer, og at det også kan bli levert fremover i tid. Og hvis du eksporterer, vil du naturligvis ha et inntrykk av at kunden din kan betale for seg.

  Vi vil kunne hjelpe deg med å avdekke risikoen du tar ved å handle internasjonalt. Les mer om Trade Finance-produktene våre.

  Du bør også vurdere hvordan språklige og kulturelle forskjeller kan påvirke forholdet.


 • 4. Kjenn risikofaktorene

  Handelspartneren din er kun en av risikofaktorene du må forholde deg til når du selger til eller kjøper fra utlandet. Nedenfor kan du se en oversikt over risikotypene du bør forholde deg til:

  • Likviditetsrisiko – har du som kjøper den nødvendige likviditeten, eller har du som selger tillit til kundens likviditet?
  • Mislighold – hva skjer ved forsinket eller manglende betaling, og hva skjer hvis varene tas imot for sent eller ikke har den nødvendige kvaliteten?
  • Kredittrisiko – hvilken betydning har det hvis handelspartneren eller en av leverandørene i verdikjeden blir insolvent?
  • Politisk risiko – hvordan er den politiske stabiliteten i landet til handelspartneren, og hva vil variasjoner kunne bety for handelen?
  • Valutarisiko – hva kan variasjoner i valutakurser, inflasjon og renter bety for virksomhetens økonomi?
  • Driftsrisiko – hvordan sørger du for at varene leveres i ordentlig tilstand, og at de internasjonale betalingsprosessene skjer på en smidig måte?


  Vi kan hjelpe deg med å identifisere og avdekke alle disse risikofaktorene, slik at du ikke behøver å ta store sjanser for å handle med utlandet.


 • 5. Dokumentasjon og rettslige krav

  Alt etter hvilken bransje virksomheten din er i, og hva du handler med utlandet, kan dokumentasjon og rettslige krav være svært viktig å holde styr på. Hvilken dokumentasjon og hvilke tillatelser må du ha, og finnes det tollmessige aspekter du må ha oversikt over?

  Vi kan hjelpe på et overordnet plan, men det kan være nødvendig med juridisk assistanse for å sikre at du gjør tingene etter boka.
 • 6. Lokalt nettverk

  Du kan få behov for partnere i det landet du selger til eller kjøper fra. Dette gjelder både juridisk og eventuelt distribusjon eller transport I markeder der vi har avdelinger, vil vi ofte kunne hjelpe med kontakter til det juridiske.

 • 7. Finansiering og økonomiske forhold

  Hvis du skal kjøpe, må du naturligvis ha penger klar til avtalt betalingsfrist. Og du bør forsikre deg om at du finner den riktige måten å betale på. For eksempel kan en konto i utlandet enkelte ganger være billigere og smartere for deg. Vi kan hjelpe deg med å finne den riktige løsningen.

  Både ved kjøp og salg i utlandet bør du forsikre deg om at virksomheten din har de nødvendige administrative ressursene til å håndtere regnskapet, som vanligvis vil være mer krevende enn ved innenlandshandel. Dette kan bety opplæring av eksisterende medarbeidere, eller at du kan hente inn midlertidig hjelp utenfra.
 • 8. Evaluer forretningsplanen fortløpende

  Når du har handlet med utlandet, er det en god idé å ta en ny titt på forretningsplanen og andre planer du la før handelen. Holdt forutsetningene og planleggingen? Passer det med virksomhetens strategi å handle internasjonalt? Og hva kan eventuelt optimere prosessen neste gang?

  Hvis du finner gode svar på disse spørsmålene, er virksomheten godt rustet til å treffe gode beslutninger om eventuell fremtidig internasjonal handel.

Danske Bank tilbyr denne veiledningen for generell rådgiving vedrørende ulike prosesser bedrifter ofte går gjennom på forskjellige tidspunkt. Denne veiledningen skal ikke anses som juridisk eller forretningsmessig rådgiving. Danske Bank påtar seg ikke ansvar for eventuelle beslutninger eller tap foretatt på grunnlag av innholdet i veiledningen. Ønsker du mer spesifikk informasjon rundt prosessen du leser om, anbefaler vi deg å søke profesjonell bistand.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.