Risikostyring

Det er mange eksterne faktorer som kan påvirke din bedrifts økonomi. Risikostyring kan gi deg kontroll i en uviss verden. Vi har løsninger som kan hjelpe deg.

Konkurs hos en leverandør eller kunde eller svingninger i renter og valutakurser. Det er mange ting du ikke kan styre, som potensielt kan påvirke din bedrifts økonomi. Vi har en rekke ulike løsninger, noe som gjør at vi kan hjelpe deg med å håndtere risiko og gjøre bedriftens økonomi mer forutsigbar.

Hvis du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med risikostyring, er du meget velkommen til å kontakte oss på 06030@danskebank.no eller tlf. 987 06030. Du kan også lese mer om de ulike løsningene nedenfor.

Risikostyring

 • Bankgarantier

  En bankgaranti kan være et godt verktøy for en bedrift som trenger å minimere risikoen når det inngås avtaler. Når din bedrift lager en kontrakt med en kunde, leverandør eller utleier, kan en bankgaranti dermed være en del av avtalen. Formålet med garantien er å beskytte en av partene – eller begge – mot tap. Les mer om ulike garantityper.
 • Rentesikring

  Om din bedrift har gjeld eller andre kreditter, vil variasjoner i renten kunne påvirke selskapets økonomi. Vi kan hjelpe deg med å få overblikk over risikoen og gi forslag til løsninger som gjør deg i stand til å styre risikoen knyttet til gjelden.

  Vi kartlegger samlet porteføljerisiko knyttet til virksomhetens gjeld, og gir på denne bakgrunn konkrete forslag til finansieringsstruktur og risikostyring. I følge med dette utarbeider vi oversikt over mulige rentebevegelser, samt de konsekvenser dette til kunne ha for din bedrifts resultater, kontantstrøm og egenkapital.

  Hvis du har flytende rente kan vi gjøre den om til fast rente, eller vi kan tilby produkter som begrenser renterisikoen til gitte rentenivåer. På den måten kan du få en risikoprofil som er tilpasset din bedrift.

  Lær mer om rentesikring.

 • Valutasikring

  Valutasvingninger kan utgjøre en risiko dersom din bedrift driver med import eller eksport. Det er en rekke spørsmål som bør besvares i denne sammenheng, som: Hvilken valuta skal en handel gjennomføres i? Hvordan vil valutakursbevegelser kunne påvirke inntjening, kontantstrømmer og balanseposter.

  Vi kan bistå med å vurdere og håndtere risikoen ved betalinger i valuta.

  Du vil også kunne få strategisk rådgivning, hvor vi kan være sparringspartner for din bedrifts overordnede valutastyring. Våre spesialister kan analysere konsekvensene av valutakursendringer og betydningen av ulike typer valutasikringer knyttet til kontantstrøm, resultat og nøkkeltall.

  På det taktiske plan kan vi tilby valutarådgivning basert på de anbefalinger våre økonomer og analytikere lager. På denne bakgrunn kan vi anbefale valutasikringer som er tilpasset din bedrift, og som tar hensyn til situasjonen i de finansielle markedene.

  Lær mer om valutasikring.

 • Internasjonal handel

  Det finnes en rekke risikoområder når du handler på tvers av landegrenser. Vi har spesialiserte løsninger som kan hjelpe deg med å håndtere disse risikoene. Les mer om hva vi kan hjelpe med innenfor internasjonal handel.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.