Valutasikring

Valutasvingninger kan utgjøre en risiko når din bedrift importerer eller eksporterer. I den forbindelse er det en rekke spørsmål du må ta stilling til: Hvilke valutaer din bedrift er eksponert mot, og hvordan vil valutasvingninger påvirke din bedrifts inntjening, balanse og kontantstrømmer?

7b8bf977-2faa-4768-821f-accd1bd14e59

Fordeler med valutasikring

  • Sikre seg mot uforutsigbare valutasvigninger
  • Beskytte din margin
  • Skape forutsigbarhet
  • Enklere budsjettering

Har du en valutastrategi?

Vi kan hjelpe med å skreddersy en valutastrategi tilpasset dine behov og risikopreferanser. Vi identifiserer og kvantifiserer din valutarisiko, slik at du får en oversikt over mulige konsekvenser ditt selskap står overfor og kommer med anbefalinger for å håndtere denne risikoen.

Hvilke sikringsinstrumenter finnes?

Det er ikke alltid like lett å finne den beste måten å sikre seg i valutamarkedet. Her finner du  videoer av senior valutamegler, Lone Sjursen Kleveland, sin gjennomgang av de ulike instrumentene som finnes, og hvordan de fungerer.

Lær mer om sikringsinstumenter

Hvordan kan jeg sikre min bedrift?

Head of FX, Alexandre Cieza forklarer hvordan du kan bruke sikringsinstrumenter i ulike situasjoner, slik at du får bedre oversikt over hvordan du kan sikre din bedrift mot valutasvingninger på en god måte.

Hvordan kan jeg sikre bedriften

Valutamarkedet er risikofylt

Bedrifter står overfor ulike typer risiko. Handler man med motparter i andre land, i en annen valuta enn sin lokal valuta, oppstår det ofte en valutarisiko.

I de valutamarkedene kan det skje mye på kort tid. Fra tidspunktet en avtale med en utenlandsk motpart underskrives og frem til betalingen skjer kan valutakursen ha endret seg mye.  For å redusere denne risikoen så finnes det finansielle instrumenter vi kan tilby.

Svingninger i valutamarkedet kan ramme lønnsomheten til ditt selskap og vi anbefaler derfor å gjennomføre tiltak for å redusere/fjerne denne eksponeringen.

Valutasvingninger kan også bli fordelaktig for ditt selskap. Det finnes imidlertid produkter som er risikoreduserende, men som samtidig gir muligheten til å delta i en eventuell fordelaktig kursbevegelse.

Trenger du hjelp med begreper i internasjonal handel?

Vi har en del innhold liggende tilgjengelig for interesserte som har behov for å friske opp kunnskapen sin.

For øyeblikket kan vi hjelpe med:

Ordliste for garantier
Ordliste for inkasso
Dokumentsjekkliste

Trenger du bistand?

Våre spesialister kan være en sparringspartner på din bedrifts overordnede valutastyring, hvor vi blant annet kan analysere konsekvensen av valutakursendringer og hva vi mener vil være optimal sikringsstrategi for din bedrift.

Hvis du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg, er du velkommen til å kontakte oss på 06030@danskebank.no eller telefon 987 06030.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.