Fullmaktsstyper

Fullmakter gir  – på ulike nivå – adgang til bedriftens konto. For District og Danske Nettbank Bedrift finnes det flere ulike fullmakter.

 • Fullmaktstyper Business Online

  Fullmaktstyper Business Online

  Fullmaktstyper i Business Online
  I Business Online kan du velge mellom om brukeren skal ha mulighet til å se alle kontoer bedriften har eller bare et utvalg.  

  Type                                  Gir tilgang til å:
  Alene fullmaktInnehaver av Alene-fullmakt kan disponere så vel alene som sammen med andre innehavere av A-, B-, og C-fullmakt.
  A-fullmaktInnehaver av A-fullmakt kan disponere sammen med innehavere av Alene-, A-, B- og C-fullmakt
  B-fullmaktInnehaver av B-fullmakt kan disponere sammen med innehaver av Alene-, A- og C- fullmakt. Fullmakthaver kan derimot ikke disponere sammen med andre innehavere av Bfullmakt.
  C-fullmaktInnehaver av C-fullmakt kan disponere sammen med innehaver av Alene-, A- og B-fullmakt. Fullmakthaver kan derimot ikke disponere sammen med andre innehavere av C-fullmakt.


  Merk:
  Opprett fullmakt: Under modulen Administrasjon i Business Online, kan du selv administrere og opprette fullmakter til alle brukere.
  Du kan også få hjelp ved å ringe vår Business Online support på 800 14 648 og tastevalg 1.
  Adgang til konto: Om du ønsker å opprette flere brukere i Business Online må fullmakten opprettes via denne fullmaktsblanketten.